201902.25
1

Debata w KIG

20 lutego prof. Mierzejewski wziął udział w konferencji Gospodarcze Otwarcie Roku 2019. Przemówienia wstępne wygłosili prezes Andrzej Arendarski, minister Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu Marcin Ociepa oraz prezes NBP prof. Adam Gliński. W panelu dotyczącym Nowych Jedwabnych Szlaków dyskutowano na temat bardziej efektywnej współpracy z Chinami i możliwości limitowania ryzyka w handlu bilateralnym. Ważnym podkreślenia była konstatacja, iż współpraca może być bardziej efektywna przez włączenie współpracy lokalnej oraz pośrednich kanałów takich jak współpraca gospodarcza niemiecko-chińska. W dyskusji wzięli udział dr Katarzyna Golik (PAN), Bartosz Komasa (Bank of China) oraz przedstawiciele inwestorów chińskich LiuGong oraz firmy Huawei.