201806.16
3

Wizyta studyjna w Belgradzie

W dniach 11-15 czerwca Przemysław Ciborek reprezentujący Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ odbył wizytę studyjną w ramach realizacji projektu dla Fundacji KGHM. Spotkania  obejmowały m.in: wizytę w Ambasadzie RP w Belgradzie, wywiady swobodne na Wydziale Bezpieczeństwa oraz Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie a także z wywiad z przedstawicielem Institute of International Politics and Economics w Belgradzie.