201711.25
1

B. Kowalski w Belgradzie

23 listopada dr Kowalski wziął udział w konferencji “Balkans on The New Silk Road: Security challenges and risks within 16+1 Initiative” zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Belgradzie. W czasie omówiono dorobek pięciu lat funkcjonowania formatu „16+1” i  najważniejsze wyzwania stojące przed współpracą państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w aspekcie bezpieczeństwa, gospodarki i polityki.