201706.12
6

Horyzont 2020!

Dzięki staraniom Katedry Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ oraz Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ w Uniwersytecie Łódzkim będzie realizowany grant z prestiżowego programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia CRISEA poświęcony procesom integracyjnym w Azji Południowo-Wschodniej będzie prowadzony wspólnie z L’Ecole Française d’Extrême-Orient w Paryżu, Uniwersytetem w Cambridge, Uniwersytetem w Hamburgu, Uniwersytetem w Neapolu, Uniwersytetem Oslo oraz partnerami z Wietnamu, Birmy, Indonezji, Filipin, Malezji oraz Tajlandii. Projekt ten wpisuje się w założenia Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia unijnej polityki wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej i ma za zadanie przedstawienie rekomendacji i mapy drogowej dla działań Unii Europejskiej w Azji Południowo-Wschodniej. Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie studiów azjatyckich oraz promocji studiów prowadzonych w języku angielskim. Łączny budżet realizowanego projektu to 2.5 mln EURO.