201612.20
6

Konferencja w Pekinie

16. grudnia delegacja Uniwersytetu Łódzkiego w składzie prof. dr hab. Paweł Starosta, prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej oraz prof. dr hab. Dominik Mierzejewski, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ i Zakładu Azji Wschodniej WSMiP UŁ wzięli udział w konferencji nt. stosunków polsko-chińskich zorganizowanej przez Pekiński Uniwersytet Języków Obcych w Pekinie. W trakcie sesji plenarnej podpisano Memorandum o współpracy między czterema polskimi uczelniami: Uniwersytetem Łódzkim, Gdańskim, Śląskim i Jagiellońskim a Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych. Memorandum wskazuje możliwości współpracy w ramach Centrum Studiów Polskich. Następnie prof. dr hab. Paweł Starosta spotkał się ze swoim odpowiednikiem prof. Yu Guohua. W trakcie rozmowy nakreślono plan współpracy w kierunku poszerzenia oferty dydaktycznej studiów nad Polską na PUJO. W trakcie konferencji referat dotyczący stosunków polsko-chińskich z perspektywy regionalnej przedstawił prof. dr hab. Dominik Mierzejewski. Referat w języku chińskim poświęcony był współpracy Łodzi i Chengdu oraz roli Uniwersytetu Łódzkiego w kształtowaniu współpracy dwustronnej.