W skład zespołu Ośrodka Spraw Azjatyckich wchodzą specjaliści posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne połączone ze znajomością języków azjatyckich. Współpracujemy z praktykami biznesu i polityki aktywnie włączającymi się w kształtowanie relacji z podmiotami azjatyckimi. Nieodzownym wsparciem OSA jest również Rada Programowa skupiająca uznanych badaczy, dyplomatów i praktyków biznesu prowadzących aktywność w Azji.
 
 

DR HAB. DOMINIK MIERZEJEWSKI, PROF. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego,  doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 2014); specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies, European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa). 

DR BARTOSZ KOWALSKI, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Doktoranckich Studiów Nauk Humanistycznych UŁ (doktor nauk politycznych, 2015), specjalizuje się w rozwoju społecznym i politycznym Chin Zachodnich; uczestnik  licznych warsztatów badawczych w tym organizowanych przez University of Oslo (2009) oraz Uniwersytet Nankiński (2010); studia języka chińskiego w ramach stypendium rządowego na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie (2005-2006)  oraz Shifan Daxue w Kunmingu (2009-2010); wykonawca w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej”; członek zespołu realizującego projekt szkoleń dla samorządów i instytucji otoczenia biznesu współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach; współautor ,,Przewodnika po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi”. 

DR MARCIN SOCHA, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarnego Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalizuje się w zakresie polityki klimatycznej Japonii zmian społecznych oraz kulturowych we współczesnej Japonii oraz japońskiej polityki inwestycyjnej; studia języka japońskiego w ramach stypendium rządu japońskiego, uczestnik wymiany studenckiej na uniwersytecie Kwansei Gakuin (2010-2011), stypendysta Fundacji Japońskiej; uczestnik eksperckiego programu badawczego i językowego dla specjalistów akademickich i kulturalnych w Międzynarodowym Centrum Kansai w Osace; członek zespołu realizującego grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; wykonawca  projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia w zakresie innowacyjności ekologicznej i energetycznej dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

DR MICHAŁ ZARĘBA, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarne Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalizuje się w zakresie hydropolityki w regionie Azji Południowo-Wschodniej,  strategii współpracy i inicjatyw integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej, zmian społecznych i gospodarczych na Półwyspie Indochińskim; odbył dwa wyjazdy studyjne do Azji Południowo-Wschodniej – Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja (2012) oraz do Tajlandii, Birmy/Mjanmy, Malezji i Wietnamu (2013); prowadzący i organizator warsztatów, debat i spotkań o charakterze popularno-naukowym poświęconych tematyce azjatyckiej i międzynarodowej.

MGR MATEUSZ CHATYS, młodszy analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność orientalna, studia II-go stopnia; doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; aktywny działacz Studenckiego Koła Naukowego Azji Wschodniej i Pacyfiku; stypendysta programu EU Window Chinese Government Scholarship w Chinach na Hainan University; lider zespołu wolontariuszy podczas szkoły letniej dla studentów z Chin Understanding Poland: Economy, Society and Science; zainteresowania badawcze: ekspansja gospodarcza, polityka zagraniczna Chin wobec państw ASEAN.

MGR PRZEMYSŁAW CIBOREK, analityk oraz kierownik administracyjny biura Ośrodka Spraw Azjatyckich, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność orientalna, studia II-go stopnia; doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; były przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Azji Wschodniej i Pacyfiku; uczestnik wymiany kulturowej na Tajwanie (2014); stypendysta rocznego kursu języka chińskiego na Tianjin University of Science and Technology w Tianjinie, Chiny (2014-2015); praktykant wydziałów politycznego, konsularnego oraz w Biurze Ministra Rolnictwa w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie (2015); organizator i koordynator szkoły letniej dla studentów z Chin Understanding Poland: Economy, Society and Science (2017); zainteresowania badawcze: ekspansja gospodarcza, polityka inwestycyjna Chińskiej Republiki Ludowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Półwyspie Bałkańskim, relacje w Cieśninie Tajwańskiej.

MGR JOANNA JATCZAK, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; doktorantka w Zakładzie Azji Wschodniej w ramach Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich; absolwentka Wydziału Filologicznego (kulturoznawstwo) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (stosunki międzynarodowe, specjalność orientalna). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z kulturą i tożsamością narodową krajów azjatyckich, przede wszystkim Korei Południowej. W centrum jej zainteresowań znajduje się także film oraz jego analiza. Uczy się języka koreańskiego. Angażuje się w różne inicjatywy studenckie, w tym międzynarodowy projekt GGULIVRR mający na celu tworzenie edukacyjnych aplikacji na urządzenia mobilne.

DR JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA, politolog i niemcoznawca, adiunkt z Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Technische Universität Chemnitz, wykładowczyni w szkole letniej na Universität des Saarlandes w Saarbrücken. Współpracuje z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu gdzie prowadzi zajęcia nt. relacji polsko-niemieckich i systemu politycznego w Polsce. W pracy badawczej zajmuje się systemem politycznym RFN oraz kwestiami integracji europejskiej, w tym przede wszystkim rolą krajów niemieckojęzycznych w Unii Europejskiej, znaczeniem RFN w stosunkach międzynarodowych i niemiecką polityką zagraniczną w kontekście relacji niemiecko-chińskich oraz niemieckiego postrzegania chińskiej aktywności w Europie.

DR HAB. KAROL ŻAKOWSKI, PROF. UŁ, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk politycznych, specjalizuje się w zakresie japońskiej sceny politycznej w tym dynamiki zmian w Partii Liberalno-Demokratycznej oraz stosunków japońsko-chińskich; staże naukowe w Instytucie Języka Japońskiego Japan Foundation w Kansai (2006), na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (2008-2009), w Izbie Reprezentantów  Parlamentu Japonii (2009) oraz na Uniwersytecie Keio (2012-2013), Japanese Studies Fellowship przyznawane przez Japan Foundation); kierownik w grancie Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz dwie książki: Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politician-Led Government w wydane Routledge, London – New York 2015 oraz Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006 wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.