W skład zespołu Ośrodka Spraw Azjatyckich wchodzą specjaliści posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne połączone ze znajomością języków azjatyckich. Współpracujemy z praktykami biznesu i polityki aktywnie włączającymi się w kształtowanie relacji z podmiotami azjatyckimi. Nieodzownym wsparciem OSA jest również Rada Programowa skupiająca uznanych badaczy, dyplomatów i praktyków biznesu prowadzących aktywność w Azji.
 
 

DR HAB. DOMINIK MIERZEJEWSKI, PROF. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego,  doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 2014); specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies, European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa). 

DR BARTOSZ KOWALSKI, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Doktoranckich Studiów Nauk Humanistycznych UŁ (doktor nauk politycznych, 2015), specjalizuje się w rozwoju społecznym i politycznym Chin Zachodnich; uczestnik  licznych warsztatów badawczych w tym organizowanych przez University of Oslo (2009) oraz Uniwersytet Nankiński (2010); studia języka chińskiego w ramach stypendium rządowego na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie (2005-2006)  oraz Shifan Daxue w Kunmingu (2009-2010); wykonawca w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej”; członek zespołu realizującego projekt szkoleń dla samorządów i instytucji otoczenia biznesu współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach; współautor ,,Przewodnika po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi”. 

DR MARCIN SOCHA, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarnego Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalizuje się w zakresie polityki klimatycznej Japonii zmian społecznych oraz kulturowych we współczesnej Japonii oraz japońskiej polityki inwestycyjnej; studia języka japońskiego w ramach stypendium rządu japońskiego, uczestnik wymiany studenckiej na uniwersytecie Kwansei Gakuin (2010-2011), stypendysta Fundacji Japońskiej; uczestnik eksperckiego programu badawczego i językowego dla specjalistów akademickich i kulturalnych w Międzynarodowym Centrum Kansai w Osace; członek zespołu realizującego grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; wykonawca  projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia w zakresie innowacyjności ekologicznej i energetycznej dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

DR MICHAŁ ZARĘBA, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarne Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalizuje się w zakresie hydropolityki w regionie Azji Południowo-Wschodniej,  strategii współpracy i inicjatyw integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej, zmian społecznych i gospodarczych na Półwyspie Indochińskim; odbył dwa wyjazdy studyjne do Azji Południowo-Wschodniej – Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja (2012) oraz do Tajlandii, Birmy/Mjanmy, Malezji i Wietnamu (2013); prowadzący i organizator warsztatów, debat i spotkań o charakterze popularno-naukowym poświęconych tematyce azjatyckiej i międzynarodowej.

MGR MATEUSZ CHATYS, młodszy analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność orientalna, studia II-go stopnia; doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; aktywny działacz Studenckiego Koła Naukowego Azji Wschodniej i Pacyfiku; stypendysta programu EU Window Chinese Government Scholarship w Chinach na Hainan University; lider zespołu wolontariuszy podczas szkoły letniej dla studentów z Chin Understanding Poland: Economy, Society and Science; zainteresowania badawcze: ekspansja gospodarcza, polityka zagraniczna Chin wobec państw ASEAN.

MGR PRZEMYSŁAW CIBOREK, młodszy analityk oraz kierownik administracyjny biura Ośrodka Spraw Azjatyckich, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność orientalna, studia II-go stopnia; doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; były przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Azji Wschodniej i Pacyfiku; uczestnik wymiany kulturowej na Tajwanie (2014); stypendysta rocznego kursu języka chińskiego na Tianjin University of Science and Technology w Tianjinie, Chiny (2014-2015); praktykant wydziałów politycznego, konsularnego oraz w Biurze Ministra Rolnictwa w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie (2015); uczestnik programu dla młodych sinologów w Xi’an organizowanego przez Ministerstwo Kultury ChRL, Chińską Akademię Nauk Społecznych oraz Shaanxi Normal University; organizator i koordynator szkoły letniej dla studentów z Chin Understanding Poland: Economy, Society and Science (2017-2018); zainteresowania badawcze: ekspansja gospodarcza, stosunki polityczno-gospodarcze Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu Bałkańskiego.

MGR JOANNA JATCZAK, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; doktorantka w Zakładzie Azji Wschodniej w ramach Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich; absolwentka Wydziału Filologicznego (kulturoznawstwo) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (stosunki międzynarodowe, specjalność orientalna). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z kulturą i tożsamością narodową krajów azjatyckich, przede wszystkim Korei Południowej. W centrum jej zainteresowań znajduje się także film oraz jego analiza. Uczy się języka koreańskiego. Angażuje się w różne inicjatywy studenckie, w tym międzynarodowy projekt GGULIVRR mający na celu tworzenie edukacyjnych aplikacji na urządzenia mobilne.

MGR GRZEGORZ STEC, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; absolwent i stypendysta Uniwersytetu Oksfordzkiego (MSc Contemporary Chinese Studies – Jenkins Memorial Fund), Uniwersytetu Pekińskiego (Yenching Academy – Yenching Scholarship) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (trzy kierunki licencjackie – stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo dalekowschodnie, porównawcze studia cywilizacji), współzałożyciel firmy consultingowej Belt and Road Advisory. Jego zainteresowania to rozwój chińskiej innowacyjności i technologii, Inicjatywa Pasa i Szlaku (w tym Cyfrowy Jedwabny Szlak), stosunki chińsko-europejskie oraz chińska kultura polityczna. Przez 5 lat mieszkał w Pekinie, gdzie odbył staż w Ambasadzie RP, prowadził własną działalność gospodarczą oraz prowadził szkolenia biznesowe m.in. dla EU SME Centre i Benelux Chamber of Commerce. Publikował m.in. na łamach the Diplomat, Caixin oraz współpracował z Oxford Analytica.

MGR PAULINA UZNAŃSKA, sinolożka i członkini zarządu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin Uniwersytetu Warszawskiego. Asystentka akademicka zajęć z pisania tekstów naukowych na Uniwersytecie Pekińskim. Stypendystka Yenching Academy Uniwersytetu Pekińskiego, gdzie prowadzi badania z zakresu ekonomii. Zwyciężczyni III edycji konkursu na najlepszy przekład polsko-chiński. Doświadczenie tłumaczeniowe zdobywała uczestnicząc w przekładzie z języka chińskiego na polski książki Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich wydanej przez Wydawnictwo Akademickie DIALOG. Ukończyła z wyróżnieniem studia sinologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Czterokrotnie uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 2 lata mieszkała w Pekinie, gdzie odbyła staż w Ambasadzie RP w Pekinie. Publikowała m.in. na łamach the Diplomat i China Observers in Central and Eastern Europe.

DR JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA, politolog i niemcoznawca, adiunkt z Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Technische Universität Chemnitz, wykładowczyni w szkole letniej na Universität des Saarlandes w Saarbrücken. Współpracuje z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu gdzie prowadzi zajęcia nt. relacji polsko-niemieckich i systemu politycznego w Polsce. W pracy badawczej zajmuje się systemem politycznym RFN oraz kwestiami integracji europejskiej, w tym przede wszystkim rolą krajów niemieckojęzycznych w Unii Europejskiej, znaczeniem RFN w stosunkach międzynarodowych i niemiecką polityką zagraniczną w kontekście relacji niemiecko-chińskich oraz niemieckiego postrzegania chińskiej aktywności w Europie.

DR HAB. KAROL ŻAKOWSKI, PROF. UŁ, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk politycznych, specjalizuje się w zakresie japońskiej sceny politycznej w tym dynamiki zmian w Partii Liberalno-Demokratycznej oraz stosunków japońsko-chińskich; staże naukowe w Instytucie Języka Japońskiego Japan Foundation w Kansai (2006), na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (2008-2009), w Izbie Reprezentantów  Parlamentu Japonii (2009) oraz na Uniwersytecie Keio (2012-2013), Japanese Studies Fellowship przyznawane przez Japan Foundation); kierownik w grancie Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz dwie książki: Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politician-Led Government w wydane Routledge, London – New York 2015 oraz Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006 wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.