201608.28
3

Konferencja EACS 2016

W ramach prowadzonego projektu badawczego „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej” prof. Mierzejewski wziął udział w miedzynarodowej konferencji European Association for Chinese Studies 2016. Konferencja została zorganizowana przez Uniwerstytet w St. Petersburgu. Prof. Mierzejewski przedstawił referat „Debating China’s IR Identity through OBOR Initiative”. W czasie wystąpienia przedstawiono teoretyczne apsekty dyskusji na temat chińskiej tożsamości w środowisku międzynarodowym oraz nakreślono znaczenie inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku w budowaniu chińskiej tożsamości międzynarodowej. W tym kontekście ważnym było wskazania na coraz bardziej intensywną współpracę między województwem łódzkim a chińską prowincją Syczuan.

IMG_20160825_180738IMG_20160825_112809IMG_20160825_180757