201509.29
3

W Warszawie o Łodzi i Chinach

Tomasz Jurczyk w ramach cyklu spotkań o współczesnych Chinach „Chiny – nowa potęga!” przybliżył rozwój współpracy Łodzi z partnerami chińskimi. W szczególności poruszone zostały kwestie związane z połączeniem kolejowym Łódź-Chengdu oraz znaczeniem kontaktów na poziomie miast i regionów dla relacji polsko-chińskich. W spotkaniu zatytułowanym „Chiny – Europa Środkowa (16+1). Perspektywy Rozwoju” wziął również udział Marek Wejtko…