Zespół kierowany przez prof. D. Mierzejewskiego to pasjonaci rozumiejący potrzebę dzielenia się wiedzą w sposób merytoryczny i praktyczny. Dotychczasowe zaangażowanie zespołu w prace Uniwersytetu Łódzkiego oraz rozwój kontaktów Uniwersytetu Łódzkiego, Łodzi, województwa łódzkiego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przede wszystkim z Chinami, stanowią punkt wyjścia do dalszych działań w tym kierunku a powołany Ośrodek Spraw Azjatyckich dobitnie to potwierdza.

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Były Rektor Uniwersytetu Łódzkiego