W skład zespołu Ośrodka Spraw Azjatyckich wchodzą specjaliści posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne połączone ze znajomością języków azjatyckich. Współpracujemy z praktykami biznesu i polityki aktywnie włączającymi się w kształtowanie relacji z podmiotami azjatyckimi. Nieodzownym wsparciem OSA jest również Rada Programowa skupiająca uznanych badaczy, dyplomatów i praktyków biznesu prowadzących aktywność w Azji.
 
 

DR HAB. DOMINIK MIERZEJEWSKI, PROF. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego,  doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 2014); specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies, European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa). 

DR BARTOSZ KOWALSKI, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Doktoranckich Studiów Nauk Humanistycznych UŁ (doktor nauk politycznych, 2015), specjalizuje się w rozwoju społecznym i politycznym Chin Zachodnich; uczestnik  licznych warsztatów badawczych w tym organizowanych przez University of Oslo (2009) oraz Uniwersytet Nankiński (2010); studia języka chińskiego w ramach stypendium rządowego na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie (2005-2006)  oraz Shifan Daxue w Kunmingu (2009-2010); wykonawca w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej”; członek zespołu realizującego projekt szkoleń dla samorządów i instytucji otoczenia biznesu współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach; współautor ,,Przewodnika po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi”. 

DR MARCIN SOCHA, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarnego Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalizuje się w zakresie polityki klimatycznej Japonii zmian społecznych oraz kulturowych we współczesnej Japonii oraz japońskiej polityki inwestycyjnej; studia języka japońskiego w ramach stypendium rządu japońskiego, uczestnik wymiany studenckiej na uniwersytecie Kwansei Gakuin (2010-2011), stypendysta Fundacji Japońskiej; uczestnik eksperckiego programu badawczego i językowego dla specjalistów akademickich i kulturalnych w Międzynarodowym Centrum Kansai w Osace; członek zespołu realizującego grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; wykonawca  projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia w zakresie innowacyjności ekologicznej i energetycznej dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

DR MICHAŁ ZARĘBA, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarne Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalizuje się w zakresie hydropolityki w regionie Azji Południowo-Wschodniej,  strategii współpracy i inicjatyw integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej, zmian społecznych i gospodarczych na Półwyspie Indochińskim; odbył dwa wyjazdy studyjne do Azji Południowo-Wschodniej – Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja (2012) oraz do Tajlandii, Birmy/Mjanmy, Malezji i Wietnamu (2013); prowadzący i organizator warsztatów, debat i spotkań o charakterze popularno-naukowym poświęconych tematyce azjatyckiej i międzynarodowej.

MGR PRZEMYSŁAW CIBOREK, analityk oraz kierownik administracyjny biura Ośrodka Spraw Azjatyckich, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność orientalna, studia II-go stopnia; były przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Azji Wschodniej i Pacyfiku; uczestnik wymiany kulturowej na Tajwanie (2014); stypendysta rocznego kursu języka chińskiego na Tianjin University of Science and Technology w Tianjinie, Chiny (2014-2015); praktykant wydziałów politycznego, konsularnego oraz w Biurze Ministra Rolnictwa w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie (2015); zainteresowania badawcze: ekspansja gospodarcza, polityka inwestycyjna Chińskiej Republiki Ludowej w Europie Wschodniej oraz relacje w Cieśninie Tajwańskiej.

DR HAB. KAROL ŻAKOWSKI, PROF. UŁ, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk politycznych, specjalizuje się w zakresie japońskiej sceny politycznej w tym dynamiki zmian w Partii Liberalno-Demokratycznej oraz stosunków japońsko-chińskich; staże naukowe w Instytucie Języka Japońskiego Japan Foundation w Kansai (2006), na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (2008-2009), w Izbie Reprezentantów  Parlamentu Japonii (2009) oraz na Uniwersytecie Keio (2012-2013, Japanese Studies Fellowship przyznawane przez Japan Foundation); kierownik w grancie Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz dwie książki: Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politician-Led Government w wydane Routledge, London – New York 2015 oraz Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006 wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012. 

DR GRZEGORZ BYWALEC, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich; adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej WSMiP UŁ; ; doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (2007); specjalizuje się w problematyce decentralizacji w krajach rozwijających się, problemach globalizacji i regionalizacji oraz ekonomia rozwoju oraz w problematyce indyjskiej; podróżnik: odwiedził ponad 80 krajów świata; organizator trzech wypraw naukowych do Azji (Kambodża, Laos, Tajlandia 2009, Indie 2010, Indie 2013/14); prowadził ekipę telewizyjną TVN w programie „Misja Martyna” w Indiach i Indonezji (2004). 

TOMASZ LACHOWSKI, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich, prawnik, dziennikarz, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w problematyce sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice) w prawie międzynarodowym; zastępca redaktora naczelnego i szef działu „Prawo Międzynarodowe” magazynu Stosunki Międzynarodowe; publikuje m.in. w czasopismach i dziennikach: Rzeczpospolita Plus Minus, Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, Liberte!, Nový Prostor (Czechy), The Daily Star (Bangladesz),  odbył wizytę studyjną w Bangladeszu na zaproszenie Biura Prokuratora Trybunału Zbrodni Międzynarodowych (International Crimes Tribunal) w Dhace; członek zespołu badawczego realizującego w Mozambiku z ramienia UŁ projekt poświęcony transitional justice; laureat nagrody Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszego uczestnika studiów doktoranckich na UŁ w kategorii nauki społeczne w 2014 r.