Ośrodek Spraw Azjatyckich prowadzi szeroko zakrojony monitoring wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych w państwach Azji Wschodniej. W ramach podjętych działań publikujemy cztery miesięczne periodyki Monitor Chiński, Japoński, Koreański oraz Wietnamski ze specjalnym komentarzem naszych ekspertów. Miesięczniki te zawierają kompendium bieżących wydarzeń ze szczególnym naciskiem na aktywność Chiny, Japonii, Korei Południowej i Północnej oraz Wietnamu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W przypadku chińskim kładziony jest również nacisk na aktywność chińskich władz lokalnych w tym regionie Europy i w Polsce.

Zespół Ośrodka Spraw Azjatyckich przygotowuje raporty i opracowania na zlecenie władz centralnych, samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Na swoim koncie mamy publikacje poświęcone eksportowi polskich produktów do Chin, wizerunkowi województwa łódzkiego i Łodzi w mediach chińskich oraz rozwojowi przemysłu fotowoltaicznego w Chinach. Ośrodek Spraw Azjatyckich współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej służąc przygotowywaniem specjalnych raportów dotyczących relacji Chin, Japonii i państw Półwyspu Koreańskiego z Białorusią, Ukrainą i Rosją.