201510.17
2

dr Karol Żakowski na konferencji w Chibie

W dniach 10-11 października 2015 roku dr Karol Żakowski brał udział w konferencji Japanese Political Science Association (Nihon Seiji Gakkai) na Uniwersytecie Chiba. Przedstawił referat pt. 「安倍第一次と第二次政権による対中官邸外交の比較」 (Porównanie polityki wobec Chin pierwszego i drugiego gabinetu Abe). W wystąpieniu dokonał analizy czynników międzynarodowych, wewnątrzpaństwowych oraz wewnątrzpartyjnych, które wpłynęły na wzrost asertywności premiera Abe Shinzō wobec Chin…

201510.01
3

Bartosz Kowalski z wizytą studyjną na Tajwanie

W dniach 2-25 września dr Bartosz Kowalski odbył wizytę studyjną na uczelniach na Tajwanie. W ramach prowadzonego projektu „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej” Bartosz Kowalski przeprowadził wywiady z prof. Chih Yu-shih z Department of Political Science, National Taiwan University; z prof. Tang Chi-hua z Department of History Tunghai University; z prof. Chang Chi-hsiungiem…

201509.29
3

W Warszawie o Łodzi i Chinach

Tomasz Jurczyk w ramach cyklu spotkań o współczesnych Chinach „Chiny – nowa potęga!” przybliżył rozwój współpracy Łodzi z partnerami chińskimi. W szczególności poruszone zostały kwestie związane z połączeniem kolejowym Łódź-Chengdu oraz znaczeniem kontaktów na poziomie miast i regionów dla relacji polsko-chińskich. W spotkaniu zatytułowanym „Chiny – Europa Środkowa (16+1). Perspektywy Rozwoju” wziął również udział Marek Wejtko…

201507.13
3

Wizyta MSZ

13 lipca w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor uczelni oraz przedstawiciele UŁ, spotkali się z Grzegorzem Schetyną, Ministrem Spraw Zagranicznych, Markiem Cieślakiem, Wiceprezydentem Miasta Łodzi, Pawłem Bejdą, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Tomaszem Sadzyńskim, Prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu omówienia zasad funkcjonowania Instytutu Spraw Azjatyckich, który powstaje w ramach uczelni. Pracami instytutu pokieruje dr hab. Dominik Mierzejewski prof….