201509.29
3

W Warszawie o Łodzi i Chinach

Tomasz Jurczyk w ramach cyklu spotkań o współczesnych Chinach „Chiny – nowa potęga!” przybliżył rozwój współpracy Łodzi z partnerami chińskimi. W szczególności poruszone zostały kwestie związane z połączeniem kolejowym Łódź-Chengdu oraz znaczeniem kontaktów na poziomie miast i regionów dla relacji polsko-chińskich. W spotkaniu zatytułowanym „Chiny – Europa Środkowa (16+1). Perspektywy Rozwoju” wziął również udział Marek Wejtko…

201507.13
3

Wizyta MSZ

13 lipca w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor uczelni oraz przedstawiciele UŁ, spotkali się z Grzegorzem Schetyną, Ministrem Spraw Zagranicznych, Markiem Cieślakiem, Wiceprezydentem Miasta Łodzi, Pawłem Bejdą, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Tomaszem Sadzyńskim, Prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu omówienia zasad funkcjonowania Instytutu Spraw Azjatyckich, który powstaje w ramach uczelni. Pracami instytutu pokieruje dr hab. Dominik Mierzejewski prof….