201601.11
4

Pierwsze „Monitory” OSA

Zapraszamy do lektury „Monitorów” publikowanych przez Ośrodek Spraw Azjatyckich. W pierwszych numerach najważniejsze informacje z Chin i Japonii zebrane w ostatnim miesiącu 2015. Z punktu widzenia działania Polski w Chinach istotne jest śledzenie i komentowanie wydarzeń w skali regionalnej dlatego w „Monitorze Chińskim” znajdziecie Państwo opracowany materiał wydarzeń i aktywności prowincji Syczuan. Ważne jest dokładne…

201601.09
4

Współpraca z RBWŁ w Brukseli

8 stycznia 2016 r. Ośrodek Spraw Azjatyckich podpisał deklarację współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli. Oba podmioty zapewniają o wspólnej działalności na rzecz kreowania i wzmacniania współpracy z partnerami z Unii Europejskiej. Głównym ogniwem współpracy będzie zapewnienie wsparcia merytorycznego w kształtowaniu polityki regionów europejskich z państwami azjatyckimi, w tym przede wszystkim z Chinami…

201512.21
3

OSA na Forum T20

W dniach 14-15 grudnia prof. Mierzejewski uczestniczył w warsztatach think-tanków G20. Na zaproszenie Chongyang Finance Institute z Uniwersytetu Ludowego wygłosił krótkie wprowadzenia na temat międzynarodowych łańcuchów produkcji oraz współpracy regionalnej między Łodzią a Chengdu. Ciekawym był panel poświęcony wyzwaniom przed jakimi stanęły Chiny pełniące od 1 grudnia prezydencję w G20. Spotkanie zostało zorganizowania przez trzy…

201511.25
4

D. Mierzejewski na forum w Szanghaju

W dniach 20-21. listopada prof. Mierzejewski wziął udział w międzynarodowym forum World Forum on China Studies. W spoktaniu udział wzięli najwybitniejsi badacze polityki, społeczeństwo i gospodarki chińskiej m.in. David Lampton, Zhao Suisheng, Pan Wei, Zhang Weiwei czy Robert Kuhn. Prof. Mierzejewski brał udział w panelach poświęconych chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku. W panelu prowadzonym przez…

201511.16
3

Konferencja przed szczytem 16+1

5 listopada br. prof. Mierzejewski, na zaproszenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, wziął udział w debacie Nowy Jedwabny Szlak – polski punkt widzenia. W trakcie spotkania rozmawiano o motywach działania Chin po objęciu przez Xi Jinpinga władzy, koncepcji one road – one belt, ekonomicznym i politycznym wymiarze współpracy. W…

201510.29
2

D. Mierzejewski w PISM

Dnia 29. października br. na zaproszenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych prof. Mierzejewski wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez PISM oraz Uniwersytet SWPS na temat transformacji gospodarczej w Chinach współczesnych. Spotkanie zostało otworzone przez przez wykład uznanego chińskiego ekonomisty profesora Huang Weipinga, który zarysował obszary rozwoju gospodarczej ChRL. Po krótkim rysie historycznym profesor Huang omówił główne…

201510.17
2

dr Karol Żakowski na konferencji w Chibie

W dniach 10-11 października 2015 roku dr Karol Żakowski brał udział w konferencji Japanese Political Science Association (Nihon Seiji Gakkai) na Uniwersytecie Chiba. Przedstawił referat pt. 「安倍第一次と第二次政権による対中官邸外交の比較」 (Porównanie polityki wobec Chin pierwszego i drugiego gabinetu Abe). W wystąpieniu dokonał analizy czynników międzynarodowych, wewnątrzpaństwowych oraz wewnątrzpartyjnych, które wpłynęły na wzrost asertywności premiera Abe Shinzō wobec Chin…

201510.01
3

Bartosz Kowalski z wizytą studyjną na Tajwanie

W dniach 2-25 września dr Bartosz Kowalski odbył wizytę studyjną na uczelniach na Tajwanie. W ramach prowadzonego projektu „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej” Bartosz Kowalski przeprowadził wywiady z prof. Chih Yu-shih z Department of Political Science, National Taiwan University; z prof. Tang Chi-hua z Department of History Tunghai University; z prof. Chang Chi-hsiungiem…

201509.29
3

W Warszawie o Łodzi i Chinach

Tomasz Jurczyk w ramach cyklu spotkań o współczesnych Chinach „Chiny – nowa potęga!” przybliżył rozwój współpracy Łodzi z partnerami chińskimi. W szczególności poruszone zostały kwestie związane z połączeniem kolejowym Łódź-Chengdu oraz znaczeniem kontaktów na poziomie miast i regionów dla relacji polsko-chińskich. W spotkaniu zatytułowanym „Chiny – Europa Środkowa (16+1). Perspektywy Rozwoju” wziął również udział Marek Wejtko…

201507.13
3

Wizyta MSZ

13 lipca w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor uczelni oraz przedstawiciele UŁ, spotkali się z Grzegorzem Schetyną, Ministrem Spraw Zagranicznych, Markiem Cieślakiem, Wiceprezydentem Miasta Łodzi, Pawłem Bejdą, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Tomaszem Sadzyńskim, Prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu omówienia zasad funkcjonowania Instytutu Spraw Azjatyckich, który powstaje w ramach uczelni. Pracami instytutu pokieruje dr hab. Dominik Mierzejewski prof….