201802.13
3

Warsztaty EAN

Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ oraz Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ organizują warsztaty w ramach międzynarodowego konsorcjum East Asia Net. Warsztaty z udziałem najlepszych badaczy z zakresu problematyki azjatyckiej odbędą się w dniach 12-14 kwietnia br. Tematyką przewodnią spotkania są zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Azji Wschodniej i ich wpływ na transformację w Europie. W…

201712.27
3

OSA na forum 16+1

W dniach 17-20 grudnia 2017 r. prof. Mierzejewski oraz dr Joanna Ciesielska-Klikowska wzięli udział w 4th China-CEE Think tank Forum w Pekinie. Konferencja została zorganizowana przez Chińską Akademię Nauk Społecznych oraz Instytut Spraw Międzynarodowych chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W czasie dyskusji prof. Mierzejewski omówił zagadnienie współpracy morskiej w formacie 16+1 oraz rolę czynników zewnętrznych mających…

201712.14
1

B. Kowalski na World Forum on China Studies

W dniach 10-11 grudnia 2017 r. dr Bartosz Kowalski wziął udział w World Forum on China Studies, którego gospodarzem była Szanghajska Akademia Nauk Społecznych. W kongresie uczestniczyło ponad 180 badaczy, którzy debatowali w pięciu panelach tematycznych poświęconych chińskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, problemom rozwoju, kulturze oraz budowaniu instytucji. Bartosz Kowalski wygłosił referat nt. chińskiego multilateralizmu…

201712.05
2

Horyzont2020 rozpoczęty

W dniach 2-4 grudnia 2017 r. prof. Pietrasiak, prof. Mierzejewski, dr Kamiński i dr Zaręba wzięli udział w konferencji rozpoczynającej prace na projektem CRISEA w Chiang Mai. W trakcie dwudniowych obrad omówiono grafik prac w poszczególnych zespołach roboczych. Dr Kamiński i dr Zaręba pracują w pakiecie „środowisko” i dr Kamiński jest koordynatorem pakietu, natomiast prof….

201711.25
1

B. Kowalski w Belgradzie

23 listopada dr Kowalski wziął udział w konferencji “Balkans on The New Silk Road: Security challenges and risks within 16+1 Initiative” zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Belgradzie. W czasie omówiono dorobek pięciu lat funkcjonowania formatu „16+1” i  najważniejsze wyzwania stojące przed współpracą państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w aspekcie bezpieczeństwa, gospodarki i polityki.

201711.21
2

OSA w Budapeszcie

20 listopada prof. Mierzejewski uczestniczył w kolejnej edycji konferencji 16+1 Think-tank Forum w Budapeszcie. W czasie jednodniowego spotkania omówiono wyzwania oraz kolejne możliwe kroki w działaniach w ramach współpracy Chin z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Należy zauważyć, że po 5 latach strona chińska proponuje swego rodzaju podziału pracy: Bałkany mają współpracować w ramach projektów…

201711.20
3

M. Chatys na forum w Szanghaju

Mateusz Chatys reprezentował Ośrodek Spraw Azjatyckich na forum EU-China Young Thinkers Forum, zorganizowanym przez European Youth Forum i All-China Youth Federation. W dwóch panelach omawiano kolejno: podobieństwa i różnice dyplomacji kulturalnej pomiędzy Chinami i Unią Europejską oraz rolę młodzieży w dyplomacji kulturalnej. W forum brali udział badacze m. in. z Chinese Academy of Social Science,…

201711.16
4

Grant NCN

Decyzją Narodowego Centrum Nauki w Ośrodku Spraw Azjatyckich będzie realizowany grant badawczy „Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej”. Przez kolejne trzy lata przeprowadzone zostaną badania w zakresie podziału ról w odniesieniu do działań zewnętrznych przez chińskie prowincje, struktury zależności między władzami lokalnymi a centralnymi oraz cztery studia przypadków: prowincji Guangdong, Heilongjiang, Sichuan oraz regionu…

201710.21
6

B. Kowalski na konferencji w Czechach

dr Bartosz Kowalski reprezentował Ośrodek Spraw Azjatyckich na konferencji Commemorating October 1917: Re-thinking Marxism and the Russian Revolution in East and Southeast Asia, zorganizowanej przez Department of Asian Studies, Palacký University w Ołomuńcu. W trzech panelach omawiano kolejno: polityczno-ideologiczne skutki Rewolucji Październikowej dla wybranych części kontynenty azjatyckiego w Azji w perspektywie historycznej, implikacje dla współczesności,…

201710.20
3

OSA na EFG 2017

W dniach 16-17.10 odbyła się już dziesiąta edycja Europejskiego Forum Gospodarczego, która zgromadziła niemal 3 tys. uczestników. Wśród nich były takie osobistości jak Günter Verheugen, który wystąpił z wykładem dotyczącym integracji europejskiej czy były Prezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz. Oprócz paneli poświęconych nowoczesnym technologiom, design thinking i wielu innym zagadnieniom związanym z prowadzeniem biznesu, znalazły…