201810.30
2

Konferencja podatkowa

29 października br. odbyła się pierwsza w Polsce konferencja dotycząca prawa podatkowego w stosunkach polsko-chińskich. Ośrodek Spraw Azjatyckich był współorganizatorem przedsięwzięcia. Konferencję otworzył prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Radosław Olszewski. W pierwszej sesji przedstawiono różnice w systemach podatkowych Polski i Chin, w drugim kontekst społeczno-gospodarczy i międzynarodowy współpracy…

201810.06
4

Wizyta studyjna w Chinach

W ostatnich dwóch tygodniach września prof. Dominik Mierzejewski, dr Bartosz Kowalski oraz mgr Przemysław Ciborek odbyli wizytę studyjną w Chengdu, Chongqingu oraz Pekinie. Kolejno zorganizowano warsztaty na Uniwersytecie Syczuańskim, przeprowadzono rozmowy w zakresie prowadzonych projektów oraz na temat dalszej współpracy. W Chongqingu – mieście wydzielonym pracownicy OSA wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez jednostki akademickie miasta…

201809.10
1

Wizyta studyjna w Sofii

W dniach 4-8 września Przemysław Ciborek odbył wizytę studyjną w Sofii (Bułgaria). Wyjazd został zrealizowany w ramach dotacji Fundacji KGHM naprzeprowadzenie badań i stworzenie raportu pt.: Aktywność polityczna igospodarcza Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

201807.26
3

Zakończenie Szkoły Letniej dla studentów z Chin

Zakończenie szkoły letniej stało się faktem a nasi chińscy goście dotarli już bezpiecznie do domów. Przypomnijmy, iż podczas tegorocznej szkoły letniej 140 studentów odwiedziło Łódź i uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez Wydziały: Matematyki i Informatyki, Biologii i Ochrony Środowiska, Ekonomiczno-Socjologiczny, Zarządzania, Filologiczny oraz Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki. Dziękujemy również naszym stałym partnerom – Promuje Łódzkie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,…

201807.06
2

Mierzejewski doradcą Ministra

Profesor Mierzejewski odebrał nominację na członka Rady ds. Azji i Pacyfiku przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Prof. Czaputowicz wręczył nominacje w czasie Narady Ambasadorów. Po uroczystej ceremonii uczestnicy posiedzenia wzięli udział w dwóch panelach poświęconych rosnącej roli Chin oraz Azji w stosunkach międzynarodowych. Szerzej na stronie MSZ: https://bit.ly/2NLqDaa    

201806.29
2

Forum Think-tanków 16+1

Prof. Mierzejewski wziął udział w forum think-tanków 16+1 w Sofii. W referacie omówił rolę władz lokalnych w kreowaniu relacji między Chinami a Europą Środkową i Wschodnią. Konferencja została zorganizowana przez Chińską Akademię Nauk Społecznych oraz Instytut Dyplomatyczny MSZ Bułgarii. W konferencji wzięło udział ponad 30 ekspertów z Chin oraz państw EŚW.    

201806.19
1

Spotkanie w Komisji Europejskiej

W ramach prowadzonego projektu badawczego Horizon 2020 prof. Mierzejewski wziął udział w panelu eksperckim poświęconym roli Chin w relacjach z ASEAN. W swoim wystąpieniu omówił rolę prowincji Yunnan jako elementu w chińskiej polityce wobec ASEAN oraz Birmy. W spotkaniu z European External Service wzięli udział badacze z Francji i Malezji, którzy przedstawili referaty poświęcone umiędzynarodowieniu…

201806.18
0

Wizyta studyjna w Belgradzie

W dniach 11-16 czerwca Przemysław Ciborek odbył wizytę studyjną w Belgradzie (Serbia). Wyjazd został zrealizowany w ramach dotacji Fundacji KGHM na przeprowadzenie badań i stworzenie raportu pt.: Aktywność polityczna i gospodarcza Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

201806.16
3

Wizyta studyjna w Belgradzie

W dniach 11-15 czerwca Przemysław Ciborek reprezentujący Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ odbył wizytę studyjną w ramach realizacji projektu dla Fundacji KGHM. Spotkania  obejmowały m.in: wizytę w Ambasadzie RP w Belgradzie, wywiady swobodne na Wydziale Bezpieczeństwa oraz Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie a także z wywiad z przedstawicielem Institute of International Politics and Economics w…

201804.30
0

Warsztaty w Astanie

W dniach 28-29 kwietnia prof. Mierzejewski, dr Kowalski oraz dr Kamiński wzięli udział w warsztatach w Astanie. W czasie konferencji European and Asian Perspectives on China’s Belt & Road Initiative prof. Mierzejewski analizował chińską inicjatywę Pasa i Szlaku z perspektywy przemian wewnętrznych w Chinach, dr Kowalski mówił o percepcji chińskiej, która plasuje państwa EŚW w…