JAROSŁAW BARAN, przedsiębiorca, założyciel firmy Business First Consulting z siedzibą w Suzhou; od ponad 10 lat mieszka i pracuje na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, absolwent  Suzhou University (spec: Kultura Chin, Chiński Język i Literatura), Albertus Magnus College (MBA Leadership) oraz  Central Connecticut State University (MBA, Ekonomia); specjalizuje się analizach rynkowych działalności gospodarczej w Chinach i innych państwach azjatyckich; posiada duże doświadczenie w zakresie sprzedaży, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz zarządzaniu finansami na terytorium Chin;  pracował na stanowiskach kierowniczych (Ryerson, ATLAS, UTC, Pratt and Whitney, Pratt and Whitney Canada, Pratt and Whitney Europe, Sikorsky Aircraft).

DR BEATA BOCHORODYCZ, adiunkt w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka japonistyki UAM w Poznaniu oraz prawa (specjalność nauki polityczne) Wydziału Prawa Uniwersytetu Kyushu w Fukuoce w Japonii; doktorat  w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk(2006); stypendystka Międzynarodowego Klubu Rotary (1993-1995), japońskiego Ministerstwa Edukacji (1997-2001) oraz Fundacji Japońskiej (2013-2014) w Japonii, asystentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kyushu (2001-2003), visiting Professor na Yokohama National University (2008-2009), wykładowca na UMK w Toruniu, SWPS we Wrocławiu i Warszawie; specjalizuje się w zakresie współczesnej historii politycznej i społecznej Japonii, społeczeństwa obywatelskiego, ruchu antynuklearnego, teorii procesu decyzyjnego w administracji publicznej, problemu Okinawy, stosunków japońsko-amerykańskich oraz różnic międzykulturowych w biznesie.

RUDOLF FURST, pracownik naukowy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze; wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych, Uniwersytet Karola w Pradze; specjalizuje się w reformach post-maoistowskich Chin, relacjach chińsko-europejskich, oraz z regionem Europy Środkowo-Wschodniej; do najważniejszych publikaci zalicza: China’s Comeback in Former Eastern Europe: No Longer Comrades, Not Yet Strategic Partners wydane w Pradze, 2013, oraz Mobilizing Overseas Chinese to Back up Chinese Diplomacy: The Case of President Hu Jintao’s Visit in Slovakia in 2009.

KONRAD GODLEWSKI, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. studiował również  sinologię na UW i na Pekińskim Uniwersytecie Językowym; dziennikarz, redaktor i tłumacz w głównych polskich dziennikach, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, a także krótko jako korespondent w Polskiej Agencji Prasowej; publikował w prasie opiniotwórczej, m.in. w „Polityce”, „Przekroju” i „Rzeczpospolitej”. Wykładał sinologię na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie; stypendysta rządu Republiki Korei, autor książki „Korea Szerokopasmowa” (wyd. Kwiaty Orientu, 2012); przełożył na polski „Rzeź Nankinu” (wyd. Wielka Litera, 2013), głośną książkę amerykańskiej autorki Iris Chang; obecnie jest menadżerem ds. produktu kolejowego w Szanghaju; prowadzi bloga poświęconego tematyce chińskiej pod nazwą Postazja.

DR LUCIA HUSENICOVA, dyrektor Instytutu Studiów Azjatyckich w Bratysławie; adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrycy; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa w Azji Wschodniej oraz relacji EŚW z Chinami; stypendystka Fundacji Koreańskiej Uniwersytecie Sogang; uczestniczka międzynarodowego programu na Uniwersytecie w Lanzhou zorganizowanym przez Biuro Spraw Międzynarodowych Prowincji Gansu;  uczestniczka warsztatach dla specjalistów grupy państw EŚW w Pekinie, zorganizowanych przez Chiński Uniwersytet Spraw Zagranicznych.

DR JAROSŁAW JURA, doktor socjologii; specjalizuje się w zakresie społeczno – ekonomicznego rozwoju współczesnych Chin; stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendia w Chinach – w 1996/97 w Chengdu (Uniwersytet Syczuański) i 1999 w Pekinie (Renmin University); kierownik grantu „Obraz Chin i Chińczyków oraz kształt interakcji międzykulturowych pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami w Zambii i Angoli” (2011-2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; autor monografiI „Events over Endeavours Image of the Chinese in Zambia and Angola” (2015); autor i współautor kilkunastu artykułów, głownie w języku angielskim, w tym dotyczących kwestii percepcji Chin i Chińczyków w Afryce; członek European Sociological Association, American Anthropological Association, European Association of Chinese Studies i The Association for Asian Studies oraz The Chinese in Africa/Africans in China Research Network; prowadził badania empiryczne w Chinach, Mongolii, Sudanie, Zambii i Angoli.

MARCIN KUBIELSKI, przedsiębiorca; założyciel firmy doradczej SINCO Sp. z o.o.; od początku swojej kariery zawodowej związany z Chinami; doradca w zakresie inwestycji i wymiany handlowej z Chinami oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej; stypendysta rządowy na Shanghai International Studies University; wykładowca, autor szkoleń z zakresu współpracy gospodarczej z Chinami; autor serii artykułów opublikowanych w magazynie Polish Export Review; zaangażowany głównie w projekty związane z eksportem polskich towarów do Chin oraz tematyką e-commerce.

DR TAMAS MATURA, doktor nauk prawnych, profesor, założyciel Centrum Studiów Azjatyckich Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie; od ponad 10 lat zajmuje się Chinami; były pracownik naukowy w Węgierskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; doradca ds. polityki wobec Chin w węgierskim Ministerstwie Gospodarki; redaktor  Węgierskiej Strategii wobec Chin; autor Strategii Współpracy z BRICS dla Węgier; profesor w Szkole Zarządzania Angers-Paryż-Budapeszt-Szanghai ESSCA, profesor na Uniwersytecie Corvinusa w Budapeszcie, wykładowca na Uniwersytecie Pázmány Péter w Budapeszcie oraz członek UACES China CRN.

TOMASZ SAJEWICZ, korespondent Polskiego Radia S.A. w Chińskiej Republice Ludowej, relacjonuje również wydarzenia na Półwyspie Koreańskim, w Japonii, Tajlandii i Mongolii. W Klubie Korespondentów Zagranicznych w Chinach (FCCC), przez trzy lata kierował programem wykładów i dyskusji panelowych z udziałem wiodących międzynarodowych ekspertów zajmujących się tematyką chińską. Przed przyjazdem do Pekinu korespondent Polskiego Radia S.A. w Iraku i Polskiego Radia dla Zagranicy na Białorusi. Współpracował z TVP, TVN i Polsatem, publikował m.in. w „Przekroju”, „Tygodniku Powszechnym” i „PRESS”.

DR KAMILA SZCZEPAŃSKA, pracownik naukowy Instytutu Polityki Azji Wschodniej w Ruhr University w Bochum; absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; studia doktoranckie na Uniwersytecie Sheffield oraz Tohoku University (Japonia); specjalizuje się w problematyce japońskiej polityki zagranicznej, społeczeństwa obywatelskiego w Japonii oraz sprawach pamięci historycznej w społeczeństwie japońskim; autorka monografii The Politics of War Memory in Japan: Progressive Civil Society Groups and Contestation of Memory of the Asia-Pacific War (2014), Routledge.