OFERTA

Zespół ekspertów OSA, bazując na doświadczeniu i wiedzy oferuje przygotowywanie analiz, raportów, doradztwo oraz szkolenia dla władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Ośrodek Spraw Azjatyckich współpracuje z Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami.

ANALIZY I RAPORTY

Przedmiotem raportów i analiz opracowywanych przez zespół OSA jest szeroko rozumiana transformacja gospodarcza, polityczna i społeczna państw Azji Wschodniej. W naszych pracach skupiamy się na uwypukleniu możliwości i wyzwań jakie niesie współpraca dwustronna. We współpracy z władzami Łodzi, województwa łódzkiego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przygotowywane są dwa raporty Łódź i region łódzki w chińskich mediach oraz Łódź i region łódzki w japońskich mediach. Raporty te bazują głównie na przedstawieniu obrazu miasta i regionu w mediach społecznościowych a także stanowią ewaluację wizyty dziennikarzy z państw azjatyckich organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polską Agencję Prasową czy Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zespół OSA przygotowuje również analizy i raporty uwzględniające oczekiwania i potrzeby podmiotów zainteresowanych współpracą. Po uprzednim określeniu tematyki czas przygotowania raportu bądź szerszej analizy to dwa-trzy miesiące. Ponadto przygotowuje krótkie rekomendacje przed wizytami w państwami azjatyckich. W skład opracowywanego materiału zalicza się charakterystykę polityczno, gospodarczo, społeczną miejsca docelowego oraz wskazanie możliwych obszarów współpracy.

SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW

W ostatnich latach stale rośnie liczba samorządów współpracujących bądź zainteresowanych nawiązaniem współpracy z chińskimi władzami lokalnymi. Do Polski coraz częściej przyjeżdżają delegacje chińskich miast i prowincji szukające możliwości rozwoju kontaktów z partnerami polskimi. Chiny ze względu na swoją specyfikę geograficzną, kulturową oraz polityczną stanowią jednak duże wyzwanie dla polskich samorządów, których dotychczasowe doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej ogranicza się prawie wyłącznie do dobrze znanego obszaru Europy.

W celu wsparcia polskich samorządów Ośrodek Spraw Azjatyckich przygotował specjalną ofertę szkoleniowo-doradczą. Ważnym etapem w rozwoju oferty w tym obszarze był pilotażowy program szkoleniowy: „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach”, przygotowujący do lepszego wykorzystania kontaktów z chińskimi władzami lokalnymi przy realizacji ekonomicznych zadań polskiej dyplomacji. Program ten uprzednio uzyskał wsparcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”. Program szkoleń oparty jest na bazie uprzednio przygotowanego programu i przeprowadzonych szkoleń dla samorządu województwa łódzkiego, urzędu miasta Łodzi oraz instytucji otoczenia biznesu w tym Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dla zainteresowanych samorządów proponujemy ułożenie programu szkoleń zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami danego podmiotu samorządowego. Zwracamy tu uwagę na próbę ewaluacji już podjętych działań w zakresie współpracy z partnerami azjatyckimi oraz próbę nakreślenia dalszych działań w kontekście azjatyckim. Warto podkreślić, że zespół ekspertów OSA jest autorem przewodnika dla władz samorządowych po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi, który możecie Państwo pobrać na stronie internetowej http://chiny.lodzkie.pl/materialy

SPOTKANIA DLA BIZNESU

Istotnym elementem funkcjonowania OSA jest bliska współpraca z Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach działalności na rzecz zwiększenia efektywności współpracy gospodarczej proponujemy jednodniowe spotkania poświęcone zasadom funkcjonowania biznesu, etykiety biznesowej oraz kultury strategicznej podmiotów gospodarczych działających głównie w Chinach i Japonii.