monitorjaponskiuniMonitor Japoński (12/2016).  Najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca była oficjalna wizyta premiera Indii w Japonii, podczas której podpisano porozumienie o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Widoczne jest również zacieśnienie relacji strategicznych w obliczu rosnącej aktywności Chin. Warto również zwrócić uwagę na zmieniającą się sytuację wokół japońsko-rosyjskich negocjacji nad traktatem pokojowym. Kolejnym cieka-wym wydarzeniem było podpisanie porozumienia o wymianie informacji z Koreą Płd. Całość informacji z listopada wraz z komentarzem pobierz tutaj.

mjap10Monitor Japoński (11/2016).  Najciekawszym wydarzenie minionego miesiąca była wizyta prezydenta Filipin Rodrigo Duterte w Japonii. Wizyta wzbudziła wiele emocji z powodu konfliktowego nastawienia nowego przywódcy do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W relacjach polsko-japońskich na pierwszy plan wysuwają się rozmowy dotyczące współpracy energetycznej. Całość informacji z października wraz z komentarzem pobierz tutaj.

mjap9Monitor Japoński (10/2016). We wrześniu doszło do ocieplenia w relacjach japońsko-rosyjskich oraz mieszanych sygnałów z Chin dotyczące relacji z Japonią. W polityce wewnętrznej odnotowujemy przygotowania do wyborów oraz debatę nad przyszłością japońskiej konstytucji. Całość informacji z września wraz z komentarzem pobierz tutaj.

mjapMonitor Japoński (8-9/2016). W lipcu i sierpniu polityka zagraniczna Japonii koncentrowała się wokół rosnącego sporu z Chinami, wywołanego decyzją Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Warto również zwrócić uwagę na wyniki wyborów do izby wyższej japońskiego parlamentu oraz zatwierdzenie kolejnego pakietu pomocowego dla japońskiej gospodarki. Całość informacji z lipca i sierpnia wraz komentarzem pobierz tutaj.

monitorjaponskiuniMonitor Japoński (7/2016). W tym miesiącu w monitorze można przeczytać o wpływie brytyjskiego referendum na japońską gospodarkę oraz coraz bardziej zaawansowanej kampanii przedwyborczej prowadzonej przez premiera Abe i PLD. W części gospodarczej kontynuacja skandalu w koncernie Mitsubishi. Całość informacji z czerwca wraz komentarzem pobierz tutaj.

 
 

monitorjaponskiuniMonitor Japoński (6/2016). Najważniejsze wydarzenia tego miesiąca koncentrują się wokół organizacji szczytu G7 na japońskiej wyspie Ise. W ramach przygotowania do szczytu oraz bezpośrednio po nim doszło do szeregu ważnych spotkań politycznych pomiędzy premierem Abe a innymi przywódcami wchodzącymi w skład grupy. Historycznym elementem była wizyta prezydenta Barracka Obamy w Hiroszimie. W części gospodarczej kontynuacja batalii o podwyższenie VAT i  wykup Mitsubishi. Całość informacji z maja wraz komentarzem pobierz tutaj.

monitorjaponskiuniMonitor Japoński (5/2016). Najważniejszą informacją w kwietniu jest niekorzystne dla Japonii rozstrzygnięcie przetargu na dostawę okrętów podwodnych dla Australii. Warto również zwrócić uwagę na stabilizację w kontaktach japońsko-chińskich po wizycie Fumio Kishidy w Pekinie. Problematykę gospodarczą zdominował skandal związany z fałszowaniem danych w firmie Mitsubishi. Całość informacji z kwietnia wraz komentarzem pobierz tutaj.

monitorjaponskiuniMonitor Japoński (4/2016). W marcu doszło do pogorszenia relacji pomiędzy Japonią a Chinami oraz szeregu istotnych wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Z wydarzeń gospodarczych warto zwrócić uwagę na wypowiedzi premiera Abe dotyczące podniesienia podatku VAT oraz dalszego promowania energetyki jądrowej.  Zapraszamy do lektury! Całość informacji z marca wraz komentarzem pobierz tutaj.

monitorjaponskiuniMonitor Japoński (3/2016). W lutym władze japońskie przystąpiły do porozumienia TPP, w dalszym ciągu próbowano dojść do porozumienia z Rosją i nawiązano silniejsze kontakty z Australią. Z wydarzeń w Europie Środkowej odnotowaliśmy inwestycję Sumitomo Riko w Sosnowcu. Zapraszamy do lektury! Całość informacji z lutego wraz komentarzem pobierz tutaj.

monitorjaponskiuniMonitor Japoński (2/2016). W styczniu rząd Abe starał się podjąć dyplomatyczne działania względem Rosji, przygotowań do szczytu G7 oraz rozpoczęła kadencję niestałego członka Rady Bezpieczństwa ONZ. Z wydarzeń dotyczących Europy Środkowej odnotowujemy wizytę wiceministra rozwoju R. Domagalskiego w Japonii. Zapraszamy do lektury! Całość informacji ze stycznia wraz komentarzem pobierz tutaj.

monitorjaponskiuniW Monitorze Japońskim (1/2016) znajdziecie Państwo najważniejsze informacje z Japonii z komentarzem. W grudniu to przede wszystkim wizyta premiera Abe w Indiach oraz sprawa rozwiązania historycznego problemu „comfort women” w relacjach z Koreą Południową. W relacjach z EŚW ważne były spotkanie wojskowych poświęcone problematyce bezpieczeństwa a w stosunkach z UE problem liberalizacji rynku energetycznego. Zapraszamy do lektury! Całość informacji z grudnia wraz komentarzem pobierz tutaj.