Raport: Chiny wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji (2/2018). W lutym rząd ukraiński otrzymał bezzwrotną dotację w wysokości 1,5 mld USD wspomagającą sektor telekomunikacyjny, na Białorusi planowane jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki w sektorze rolnym (1,75 mld CNY) a w stosunkach z Rosją rozpoczęto program współpracy lokalnej i regionalnej na lata 2018-2019. Całość informacji z lutego wraz z komentarzem pobierz tutaj.


Raport: Japonia, Półwysep Koreański wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji (2/2018). W lutym doszło do podpisania nowych umów w ramach programu Kusanone. Na ich podstawie rząd japoński udzieli wsparcia wybranym projektom obywatelskim na terenie Białorusi i Ukrainy. Japonia wykazała również zaangażowanie w odbudowę wschodniej Ukrainy. Natomiast Rosja rozpoczęła szersze działania dyplomatyczne, które mają na celu poparcie dialogu na Półwyspie Koreańskim. Całość informacji z lutego wraz z komentarzem pobierz tutaj.

Raport: Chiny wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji (1/2018). Styczeń w stosunkach chińsko-białoruskich obfitował w zawarcie porozumień inwestycyjnych oraz służył dalszemu rozwojowi współpracy wojskowej między stronami. W relacjach z Rosją, ChRL na pierwszy plan również wysuwa się współpraca wojskowa oraz strategiczne projekty infrastrukturalne, natomiast na Ukrainie szanse na zwiększenie obecności gospodarczej ChRL przynosi zapowiedziana na maj br. inauguracja „Beskidzkiego Tunelu”. Całość informacji ze stycznia wraz z komentarzem pobierz tutaj.


Raport: Japonia, Półwysep Koreański wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji (1/2018). W styczniu premier Abe odwiedził Europę Wschodnią. Zainteresowanie tym regionem wykazała również Korea Południowa, która zaproponowała Białorusi i Ukrainie współpracę w ramach „Nowej Polityki Północnej”. W tym roku Moskwa i Tokio będą dążyć do dalszej poprawy relacji, czego dowodem była wizyta rosyjskiej delegacji na Hokkaido. Całość informacji ze stycznia wraz z komentarzem pobierz tutaj.

Archiwum: Monitory RODM 2017