Ośrodek Spraw Azjatyckich zaprasza studentów studiów licencjackich (od III roku) oraz studentów studiów magisterskich do współpracy w ramach prowadzonych staży OSA. W trakcie stażu będziecie Państwo mieli okazję  przygotowywać materiały stanowiące podstawę do publikacji OSA. Podstawowym zadaniem studentów stażystów jest kwerenda i przygotowanie materiałów związanych z aktualną sytuacją w Azji Wschodniej i Południowej.  Dodatkowo zlecane będą zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Spraw Azjatyckich. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywującego ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań badawczych kandydatki lub kandydata. Istotne znaczenie przy aplikowaniu na staż w Ośrodku Spraw Azjatyckich ma znajomość jednego z języków w regionie Azji Wschodniej oraz udokumentowany pobyt na stażu językowym w jednym z państw regionu.  Korespondencję prosimy kierować na adres osa@uni.lodz.pl