MGR GU HONGFEI, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich, absolwent Uniwersytetu Macau w zakresie studiów europejskich stypendysta Institute of European Studies of Macau (IEEM); studia pierwszego stopnia ukończył w Tianjinie na uniwersytecie stosunków międzynarodowych; uczestnik międzynarodowego grantu China’s Rise and Its Implications for Sino-European Relations; w Zakładzie Azji Wschodniej przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej percepcji państw EŚW w stosunkach międzynarodowych; zainteresowania badawcze: relacje chińsko-europejskie w  kontekście stosunków Chin z państwami Europy Środkowej.

MGR KRYSTIAN KAROLAK, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich, doktorant  Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie; studia III-go stopnia; przygotowuje rozprawę doktorską na temat stosunku elit politycznych do reform społecznych i gospodarczych w Japonii w latach 1953-2009; zastępca redaktora naczelnego i redaktor działu Polityka w dzienniku Japonia-Online; zainteresowania badawcze: elity polityczne w Japonii, mity polityczne i historia polityczna w relacjach chińsko-japońskich, zjawisko nacjonalizmu w japońskiej polityce oraz działania public relations podczas kampanii wyborczych w Japonii.

PIOTR KWIATKOWSKI, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich, aktualnie student trzeciego roku studiów azjatyckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent programu Japanese Language Track na Uniwersytecie Kwansei Gakuin w Japonii (2019/2020); prowadzący uniwersytecką audycję radiową „Uniwersytet Łódzki na fali” w Radio Łódź (od marca 2018), oraz podcast „Cel Azja” dotyczący tematyki azjatyckiej (od marca 2020); interesuje się gospodarkami krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

SEBASTIAN MARKOWIAK, student III roku specjalności Asian Studies w języku angielskim; w ramach stypendium JASSO (Japan Student Services Organization) odbył roczny staż językowy (2015-2016) na uniwersytecie Josai w Japonii; zainteresowania badawcze: relacje Japonii w regionie Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem teorii współzależności, współpraca polsko-japońskich instytucji kształcenia, znaczenie języka japońskiego w negocjacjach biznesowych i stosunek do języków obcych w Japonii.