Zespół skupiony w Ośrodku Spraw Azjatyckich to grupa pasjonatów mających doświadczenie w sprawach azjatyckich. Wieloletnie doświadczenie zebrane w trakcie studiów w Chinach i Japonii, następnie w trakcie pracy akademickiej i prowadzonemu doradztwu oraz tłumaczeniom w Polsce i w Chinach oraz Japonii dają podstawy do powołania pierwszego w Polsce uniwersyteckiego think-tanku zajmującego się problematyką Azji Wschodniej. Uznając ważność praktycznej działalności uniwersytetu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom władz lokalnych i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców i działamy na rzecz zwiększenia efektywności prowadzonych działań a także inicjowaniu nowych form współpracy między podmiotami europejskimi a azjatyckimi.