Powołanie Ośrodka Spraw Azjatyckich jest związane z rosnącym znaczeniem gospodarczym i politycznym Azji oraz dynamicznie rozwijającą się współpracą Polski z partnerami azjatyckimi. Stanowi odpowiedź na potrzebę aktywnego uczestniczenia przez Polskę w kształtowaniu polityki UE wobec państw azjatyckich. OSA działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskich województw, miast, instytucji otoczenia biznesu oraz polskich przedsiębiorstw w rozwoju kontaktów z regionami, miastami i biznesem w Azji.

Misja Ośrodka Spraw Azjatyckich wpisuje się w samorządowy i obywatelski wymiar polityki zagranicznej RP oraz cele statutowe UŁ związane z działalnością na rzecz dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju kraju, miasta i regionu.

Ośrodek Spraw Azjatyckich działa na rzecz wzmocnienia zaplecza merytorycznego administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców współpracujących z partnerami azjatyckimi; identyfikacji i wskazywania obszarów współpracy z Azją poprzez uczestniczenie w debacie publicznej na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim; wspierania i rozwoju współpracy z Azją na poziomie obywatelskim i budowania zrozumienia społeczeństwa do rozwoju kontaktów z państwami regionu.