DR MARCIN SOCHA, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Międzywydziałowego Interdyscyplinarnego Humanistycznego Studium Doktoranckiego (doktor nauk politycznych); specjalista w zakresie polityki klimatycznej Japonii zmian społecznych oraz kulturowych we współczesnej Japonii oraz japońskiej polityki inwestycyjnej; studia języka japońskiego w ramach stypendium rządu japońskiego, uczestnik wymiany studenckiej na uniwersytecie Kwansei Gakuin (2010-2011), stypendysta Fundacji Japońskiej; uczestnik eksperckiego programu badawczego i językowego dla specjalistów akademickich i kulturalnych w Międzynarodowym Centrum Kansai w Osace; członek zespołu realizującego grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”; wykonawca  projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia w zakresie innowacyjności ekologicznej i energetycznej dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.