DR BARTOSZ KOWALSKI, analityk zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ośrodku Spraw Azjatyckich; absolwent Doktoranckich Studiów Nauk Humanistycznych UŁ (doktor nauk politycznych, 2015), specjalizuje się w rozwoju społecznym i politycznym Chin Zachodnich; uczestnik  licznych warsztatów badawczych w tym organizowanych przez University of Oslo (2009) oraz Uniwersytet Nankiński (2010); studia języka chińskiego w ramach stypendium rządowego na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie (2005-2006)  oraz Shifan Daxue w Kunmingu (2009-2010); wykonawca w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki „Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej”; członek zespołu realizującego projekt szkoleń dla samorządów i instytucji otoczenia biznesu współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach; współautor ,,Przewodnika po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi”.