Ośrodek Spraw Azjatyckich prowadzi szeroko zakrojony monitoring wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych w państwach Azji Wschodniej. W ramach podjętych działań publikujemy sześć miesięcznych periodyków Monitor ChińskiMonitor JapońskiMonitor KoreańskiMonitor WietnamskiMonitor ASEAN oraz Monitor Chiny-Bałkany ze specjalnym komentarzem naszych ekspertów. Miesięczniki te zawierają kompendium bieżących wydarzeń ze szczególnym naciskiem na aktywność tychże państw w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W przypadku chińskim kładziony jest również nacisk na aktywność chińskich władz lokalnych w tym regionie Europy, Azji Południowo-Wschodniej i w Polsce. Dodatkowo, eksperci komentują najważniejsze wydarzenia z regionu Azji Wschodniej na Blogu Ośrodka Spraw Azjatyckich.

Zespół Ośrodka Spraw Azjatyckich przygotowuje raporty i opracowania na zlecenie władz centralnych, samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Na swoim koncie mamy publikacje poświęcone eksportowi polskich produktów do Chin, wizerunkowi województwa łódzkiego i Łodzi w mediach chińskich oraz rozwojowi przemysłu fotowoltaicznego w Chinach. Ośrodek Spraw Azjatyckich współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej służąc przygotowywaniem specjalnych raportów dotyczących relacji Chin, Japonii i państw Półwyspu Koreańskiego z Białorusią, Ukrainą i Rosją.