201911.22
1

FocusOSA #118: Korea Południowa w EŚW

Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o rekordowych wynikach inwestycji bezpośrednich. Szef MSZ Péter Szijjártó ujawnił, że w 2019 roku podpisano umowy dotyczące 62 dużych projektów. Wśród tych inwestycji znalazły się także projekty związane z sektorem elektromobilności: 10 z nich zrealizują południowokoreańskie firmy, a cztery inwestorzy z Japonii. Jak odnotowało węgierskie MSZ, w pierwszych dwóch kwartałach tego roku koreańskie firmy po raz pierwszy zrealizowały więcej inwestycji na Węgrzech niż przedsiębiorstwa niemieckie.  Rozwój branży elektromobilności oraz obecność duży koreańskich firm na Węgrzech będzie przyciągać kolejnych inwestorów, którzy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej tworzą europejskie centrum produkcji samochodów elektrycznych.

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost południowokoreańskich inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Mimo, że tradycyjnie największym inwestorem na Węgrzech były niemieckie firmy to w ostatnich latach stopniowo zwiększały swoją obecność firmy japońskie i koreańskie. Wraz z dużymi inwestycjami koreańskich firm z sektora elektromobilności, Korea Południowa stała się największym (nie tylko azjatyckim) inwestorem na Węgrzech w 2019 roku: w pierwszych czterech miesiącach koreańskie firmy zainwestowały ponad miliard euro w budowę fabryk części do samochodów elektrycznych. Węgrom udało się przyciągnąć inwestycje takich firm jak Bumchun Precision, która zdecydowała się na otworzenie swoich pierwszych zagranicznych fabryk w Europie Środkowej. Na tym jednak Budapeszt nie zamierza poprzestać. Jednym ze sposobów jest udzielanie rządowych grantów: koreańskie inwestycje to nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale także wzrost sektora badawczego-rozwojowego. Wpisuje się to w nową politykę Węgier, ogłoszoną w zeszłym miesiącu, która ma sprzyjać inwestycjom w innowacyjne technologie w sektorze prywatnym. Węgry zrezygnowały z wymogu tworzenia miejsc pracy przy inwestycjach w ten sektor. Ponadto wydatki na działania z zakresu badań i rozwoju będą odliczane z podatku. Jest to odpowiedź na malejącą ilość siły roboczej, która wymaga od gospodarki przejście sektory związane z nowymi technologami.

W kontekście rosnącej liczby inwestycji południowokoreańskich na Węgrzech, a także w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej należy zwrócić uwagę na czynniki motywujące azjatyckich inwestorów do wybrania tego regionu świata. Jednym z istotnych czynników motywujących dla bezpośrednich inwestycji jest przynależność państw V4 do Unii Europejskiej, dzięki czemu firmy uzyskują dostęp nie tylko do rynku danego państwa, ale także szerzej do rynków europejskich. Unia Europejska zapewnia także pewną instytucjonalną stabilność, co jest poszukiwane przez inwestorów japońskich czy koreańskich. Kolejnym istotnym czynnikiem jest obecność w państwach Grupy Wyszehradzkiej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, której koszt zatrudnienia jest jednocześnie mniejszy niż w Europie Zachodniej. Należy jednak zauważyć, że koszty te, przy jednoczesnych zaletach przynależności do Unii Europejskiej byłyby niższe w Bułgarii czy na Rumunii. Wybór Polski, Węgier, Czech czy Słowacji na miejsce inwestycji może wynikać ze współpracy w formacie V4+Korea. Jednak na wybór ten prawdopodobnie bardziej przekłada się większa ilość bezpośrednich zagranicznych inwestycji (OFDI) w Grupie Wyszehradzkiej, co przekłada się na konkurencyjność inwestycyjną danego kraju. Dla inwestorów azjatyckich bardzo duże znaczenie ma także znalezienie niszy, którą mogłyby zdominować, szczególnie w wyścigu z Chinami i Japonią. W przypadku Korei Południowej wybór padł na sektor elektromobilności, który przyciąga obecnie największe koreańskie inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia inwestycyjna Koreańczyków polega na tworzeniu łańcuchów produkcyjnych, gdzie dostawcami części dla większych firm pozostają przedsiębiorstwa koreańskiej. Taką strategię widać w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie obecność SK Innovation i Samsung SDI przyciągnęły kolejnych koreańskich podwykonawców, produkujących różne elementy baterii do samochodów elektrycznych.

W kontekście rekordowych inwestycji koreańskich w regionie Europy Środkowo- Wschodniej należy także odnotować zmiany dotyczące rynków nieruchomości. Według raportu CEE Investment Report 2019, Korea Południowa jest obecnie najbardziej aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, ponownie wyprzedzając Niemcy. W pierwszej połowie tego roku same południowokoreańskie firmy zainwestowały ponad miliard euro w ten sektor. Dla Koreańczyków także pod względem rynku nieruchomości inwestycyjnych region Europy Środków-Wschodniej jest niezwykle atrakcyjny: dostępność wysokiej klasy budynków biurowych i rozwiązań logistycznych w połączeniu z korzystnymi cenami generują wysokie zyski. Ponadto duża ilość wykształconej siły roboczej sprzyja inwestycją w nieruchomości komercyjne, których powstaje w Polsce czy na Węgrzech coraz więcej.

Tradycyjnie obecność zagranicznych inwestycji bezpośrednich była przez państwa pożądana ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Obecnie dla Węgier nowe miejsca pracy w koreańskich fabrykach mają znaczenie drugorzędne: wraz z inwestycjami w innowacyjne sektory rozwijany jest sektor badawczo-rozwojowy. Obecność koreańskich firm pozwoliło także przekształcić Węgry w regionalnego lidera w sektorze elektromobilności. Tym samym Budapeszt, który kreowany jest na lidera współpracy z Chinami, co wiążę się często z różnymi oskarżeniami, wykorzystuje sytuację rywalizacji azjatyckich podmiotów w Europie Środkowej by przyciągnąć do siebie najkorzystniejsze inwestycje.