201911.02
0

FocusOSA #113: Wietnam w EŚW

Szczególną aktywność wietnamskiej dyplomacji w kontaktach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej można było zaobserwować pod koniec września, kiedy to doszło do spotkań na wysokim szczeblu z politykami Czech i Bułgarii. Głównym tematem rozmów pozostaje nadal ratyfikacja Umowy o Wolnym Handlu między Hanoi a Unią Europejską, której należy spodziewać się jeszcze w tym roku.

Pod koniec września oficjalną wizytę w Hanoi złożył wicepremier i minister spraw wewnętrznych Republiki Czech Jan Hamacek. Podczas spotkania z ministrem bezpieczeństwa publicznego Gen. To Lamem zostały podjęte rozmowy na temat współpracy obu państw w zapobieganiu i walce z handlem narkotykami, zorganizowaną przestępczością, terroryzmem oraz nielegalną imigracją. Kolejno wicepremier Czech został przyjęty przez premiera Wietnamu Nguyen Xuan Phuca, który docenił czeskie poparcie kandydatury Wietnamu na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-2021. Premier Phuc wyraził także swe poparcie dla czeskich planów otwarcia bezpośrednich lotów z Pragi do Hanoi, które mają zostać uruchomione w 2020 roku. Według wstępnych założeń połączenia mają być obsługiwane przez wietnamską spółkę FLC Group Bamboo Airways. Szef rządu w Hanoi poruszył również kwestię niedawno podpisanych porozumień, tj. Umowy o Wolnym Handlu (EVFTA) oraz Umowy o Ochronie Inwestycji (EVIPA) pomiędzy UE a Wietnamem, zwracając się jednocześnie o poparcie Czech na forum UE dla jak najszybszej ratyfikacji umów.

Kwestia EVFTA i EVIPA była także jednym z tematów rozmów podczas oficjalnych wizyt przedstawicieli wietnamskich w Bułgarii i na Węgrzech. Pod koniec września w Sofii doszło do spotkania pomiędzy wicepremierem Wietnamu Truong Hoa Binhem a prezydentem Bułgarii Rumenem Radevem. Podczas rozmów zostały omówione kwestie współpracy na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, bezpieczeństwa, wymiany handlowej, inwestycji, rolnictwa oraz kultury i edukacji. Obie strony wyraziły chęć wzmocnienia wzajemnych relacji w wymienionych obszarach współpracy. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekaterina Zaharieva zapewniła stronę wietnamską o poparciu Bułgarii dla jak najszybszej ratyfikacji EVFTA i EVIPA w Parlamencie Europejskim.

Pod koniec września z oficjalną wizytę w Wietnamie złożył wicepremier Białorusi Igor Liaszenko. Tematem rozmów z przedstawicielami rządu w Hanoi były m.in. nawołanie do wspólnych starań dla zwiększenia obustronnej wymiany handlowej pomiędzy krajami do wartości 500 milionów USD w najbliższych latach. Dążenia te odzwierciedlają działania obu partnerów w zakresie implementacji postanowień Umowy o Wolnym Handlu pomiędzy Wietnamem a Eurazjatycką Unią Gospodarczą. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było otwarcie pod koniec września pierwszej spółki joint-venture w północnej prowincji Wietnamu Hung Yen. Premier Nguyen Xuan Phuc powiedział, że obecność wicepremiera Białorusi podczas uroczystości inauguracyjnej spółki joint-venture MAZ ASIA jest odzwierciedleniem zainteresowania rządu białoruskiego inwestycjami na terenie Wietnamu. Spółka będzie zajmować się montażem części samochodów ciężarowych przeznaczonych na rynek wietnamski oraz rynki zagraniczne. Wartość pierwszej fazy projektu wynosi 13 milionów USD, a spółka będzie zatrudniać ponad 200 pracowników. Podczas wizyty Liaszenki, premier Wietnamu wyraził swe podziękowania dla białoruskich przywódców za pomoc humanitarną dla centralnej części państwa, która została dotknięta klęskami żywiołowymi. Wyraził również uznanie dla bliskiej współpracy obu stron w organizacjach i na forach międzynarodowych, zwłaszcza w ONZ. Pobyt przedstawiciela Białorusi w Wietnamie został uwieńczony podpisaniem programu o współpracy kulturowej pomiędzy wietnamskim Ministerstwem Kultury, Sportu i Turystyki a resortem Kultury Białorusi na lata 2020-2022.

Wrześniowe spotkania wietnamskich polityków z przedstawicielami takich państw jak Czechy i Bułgaria wskazują, iż w ostatnim kwartale wietnamska dyplomacja zintensyfikuje swe działania wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej zabiegając o poparcie dla szybkiej ratyfikacji EVFTA i EVIPA, który to proces wchodzi już w ostatnią fazę. Wejście w życie obu umów będzie dla Wietnamu jednym z największych sukcesów gospodarczych, jednocześnie zapewni ogromny rynek zbytu dla wietnamskich produktów. Temat ten był także poruszony podczas oficjalnych wizyt m.in. w Niemczech i we Włoszech. Zarazem czeska inicjatywa otwarcia bezpośredniej drogi lotniczej na linii Praga-Hanoi świadczy o zamiarze budowania pozycji rządu w Pradze jako  najważniejszego partnera Wietnamu wśród państw regionu EŚW. Co ważne potwierdza to również chęć rozwijania współpracy na innych obszarach, takich jak obronność. W szerszym kontekście działań wietnamskich należy zwrócić uwagę, iż Hanoi nie poprzestaje jedynie na wzmacnianiu relacji z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie pierwszej spółki joint-venture z Białorusią pokazuje, że strona wietnamska ma wiele do zaoferowania również państwom spoza wspólnoty europejskiej. Wspólne przedsięwzięcie ma szansę zapoczątkowania bliższej współpracy biznesowej pomiędzy rządami w Mińsku i w Hanoi.