201906.25
0

FocusOSA #97: Wietnam w EŚW

Po kwietniowej wizycie premiera Nguyễn Xuân Phúca w Rumunii kontynuowano rozmowy na linii Bukareszt-Hanoi. Wietnam starał się przekonać Rumunię, sprawującą do końca czerwca prezydencję w Unii Europejskiej, do jak najszybszego przywrócenia kwestii Umowy o wolnym handlu między rządem w Hanoi a UE (EVFTA), jako jednego z tematu rozmów wśród unijnych polityków.

W połowie miesiąca w Hanoi obecna była sekretarz stanu ds. globalnych rządu w Bukareszcie, Monica Gheorghita. Celem wizyty rumuńskiej polityk było podsumowanie kwietniowych spotkań wietnamskiego premiera z przedstawicielami władz w Bukareszcie i konsultacje przed mającym miejsce następnego dnia w rumuńskiej stolicy spotkaniem ministrów edukacji Asia-Europe Meeting (ASEM), podczas którego dyskutowano na tematy związane z wykluczeniem społecznym. W trakcie rozmów z wietnamską delegacją, reprezentowaną przez premiera Nguyễn Xuân Phúca, poruszono m. in. kwestie szybkiej implementacji EVFTA oraz poparcia kandydatury Wietnamu na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-21, co ostatecznie Narody Zjednoczone zaakceptowały niemal jednogłośnie w pierwszej połowie czerwca. Dyskutowano również o podpisaniu ramowej umowy dotyczącej zwalczania przestępczości, efektywniejszym wykorzystaniu programu wymiany kulturalnej na lata 2019-21, obejmującego również stypendia naukowe, oraz organizacji 16. spotkania wspólnego komitetu ds. współpracy gospodarczej. Gheorghita podkreśliła także, iż konieczne są dalsze rozmowy między biznesmenami z obydwu państw w oparciu o umowy podpisane w trakcie zorganizowanego Forum Biznesowego, w którym wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców. Kolejno Gheorghita została również przyjęta przez wiceministra spraw zagranicznych Tô Anh Dũnga, z którym rozmawiała na temat rumuńskiej polityki wobec krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, w założeniu której Wietnam stanowi istotny pomost w kontaktach Bukaresztu z pozostałymi krajami organizacji. Poruszono również takie zagadnienia jak bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku oraz kwestię współpracy gospodarczej na takich polach jak przemysł petrochemiczny, energetyka, rolnictwo, przetwórstwo żywności, medycyna czy opieka zdrowotna. Ostatnim akcentem wizyty Monici Gheorghity w Wietnamie był pobyt w Ho Chi Minh. W dawnym Sajgonie rumuńska polityk spotkała się z Lý Nhã Kỳ, znaną wietnamską aktorką, do niedawna będącą ambasadorką turystyki Wietnamu, a obecnie pełniącą rolę Konsula Honorowego Rumunii w Ho Chi Minh. Rozmowy dotyczyły budowania przyjaznego środowiska dla chcących inwestować na południu Wietnamu rumuńskich przedsiębiorców i wzajemnego tworzenia pozytywnego wizerunku obydwu państw wśród obywateli.

Po zakończonym okresie kampanii i wyborach do Europarlamentu Wietnam kontynuuje lobbing na rzecz dalszego procedowania Umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Poparcie dla szybkiej implementacji EVFTA wyraziła Rumunia, która oprócz zacieśniania współpracy gospodarczej z rządem w Hanoi, jest również zainteresowana napływem taniej siły roboczej z Wietnamu, z uwagi na brak pracowników na rodzimym rynku pracy. O korzyściach, jakie mogą płynąć z wejścia w życie EVFTA, mówił również podczas swojej czerwcowej podroży wietnamski minister przemysłu i handlu. W trakcie pobytu w Europie Trần Tuấn Anh spotkał się bowiem z politykami i przedsiębiorcami z Rumunii, Włoch i Hiszpanii, podkreślając również fakt spełnienia szeregu wymogów, związanych m. in. z prawem pracy, które postawiła przed rządem w Hanoi Unia Europejska. Wydaje się, że wietnamska ofensywa dyplomatyczna w Europie będzie jeszcze trwać przynajmniej do jesieni tego roku, kiedy to, według wstępnych informacji, EVFTA ma trafić pod głosowanie Parlamentu Europejskiego.