201905.28
1

FocusOSA #90: Wietnam w EŚW

Najważniejszymi wydarzeniami kwietnia w relacjach Wietnamu z państwami Europy Środkowo-Wschodniej były wizyty premiera rządu w Hanoi Nguyễn Xuân Phúca w Rumunii i w Czechach, które zostały poprzedzone przez marcowe spotkania wiceszefa wietnamskiego MSZ Bùi Thanh Sơna w Bukareszcie i Pradze. Coraz większe zainteresowanie wietnamskim rynkiem wykazuje Polska, czego przejawem była organizacja warsztatów w Ho Chi Minh, na których obecni byli przedstawiciele polskiego sektora rolno-spożywczego.

W połowie miesiąca doszło do zapowiadanych spotkań Phúca w stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsza od 1977 roku wizyta wietnamskiego premiera w Bukareszcie rozpoczęła się od rozmów z szefową rządu. Phúc rozmawiał z premier Rumunii o szybkiej implementacji Umowy o wolnym handlu między Wietnamem a Unią Europejską (EVFTA) i o wsparciu sprawującej prezydencję w UE Rumunii. Efektem rozmów było również podpisanie umów między Ministerstwami Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bezpieczeństwa żywieniowego i medycyny weterynaryjnej. Obie strony wyraziły także nadzieję na pogłębienie współpracy w sektorze energetycznym, przetwórstwa żywności, przemyśle samochodowym oraz w zakresie wymiany doświadczeń w branży technik informacyjnych. Szef rządu w Hanoi został kolejno przyjęty przez prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa, stojącego na czele Senatu Călina Popescu-Tăriceanu oraz przewodniczącego Izby Deputowanych Liviu Dragnea. Głównymi tematami rozmów była sytuacja wietnamskich robotników i chęć zwiększenia ich liczby z uwagi na brak siły roboczej w kraju. Dyskutowano również o możliwościach przyjęcia większej grupy wietnamskich studentów w oparciu o istniejące programy wymiany akademickiej. Wietnam zasygnalizował także chęć pogłębienia współpracy międzyparlamentarnej, czego dowodem było przekazanie od przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Wietnamu Nguyễn Thị Kim Ngân zaproszenia dla Dragnei do złożenia wizyty w Hanoi. Premier Phúc wziął z kolei udział w Wietnamsko-Rumuńskim Forum Biznesowym, zorganizowanym przez Izby Przemysłowo-Handlowe obydwu państw. Wydarzenie było okazją do spotkania ze stojącą na czele lokalnych władz Okręgu Prahova Ioaną Mădăliną Lupea. Premier Wietnamu rozmawiał z nią o współpracy z wietnamską prowincją Hoà Bình na mocy istniejącego już porozumienia oraz podkreślił chęć rozwijania relacji między miastami partnerskimi Bến Tre-Tulcza, Đà Nẵng-Timișoara oraz Lào Cai- Hunedoara. 

Po opuszczeniu Bukaresztu Phúc złożył wizytę w Czechach, gdzie pojechał na zaproszenie szefa rządu w Bratysławie Andreja Babiša. Premierzy dyskutowali o jak najszybszej implementacji EVFTA oraz sytuacji wietnamskiej diaspory w Czechach, uznanej oficjalnie za jedną z mniejszości narodowych. Poruszono również kwestie rozwoju bilateralnej współpracy w takich obszarach jak przemysł maszynowy, odzieżowy i tekstylny. W efekcie rozmów podpisano także memorandum w zakresie górnictwa i geologii oraz w sektorze przemysłu transportowego. Bamboo Airlines sygnowało z kolei porozumienie z lotniskiem Václava Havla o uruchomieniu bezpośrednich lotów między Pragą a Hanoi, co ma nastąpić jeszcze w 2019 roku. Szacunki mówią, iż rocznie możliwa będzie obsługa ok. 70 tys. pasażerów na tej trasie. Premier Wietnamu został również przyjęty przez prezydenta Czech Miloša Zemana oraz Radka Vondráčka, stojącego na czele Izby Poselskiej. Rozmowy toczyły się głównie wokół kwestii zacieśnienia współpracy międzyparlamentarnej oraz potencjalnych korzyści płynących z EVFTA. Podczas wizyty Phúca w Pradze doszło również do spotkania premiera Wietnamu z Vojtěchem Filipem, przewodniczącym Komunistycznej Partii Czech i Moraw, pełniącym jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Izby Poselskiej. Szef rządu w Hanoi rozmawiał także z przedstawicielami austriackiej firmy VAMED Engineering na temat współpracy w zakresie technologii medycznych.

Wietnam wzbudza coraz większe zainteresowanie również w Polsce. Przedstawiciele firm z sektora rolniczo-spożywczego obecni byli pod koniec kwietnia w Ho Chi Minh na Polsko-Wietnamskim Forum Rolno-Spożywczym, które zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Krajową Organizację Wsparcia Rolnictwa. Polską stronę reprezentowały m. in. PPH Ewa-Bis Sp.z.o.o. (warzywa i owoce), Mieszko S.A. (słodycze i wyroby cukiernicze), Lei (żywność i napoje) oraz Antonius Caviar (kawior). Podczas spotkania rozmawiano o zapotrzebowaniu wietnamskiego i polskiego rynku oraz wzajemnym handlu produktami, które do tej pory nie były przedmiotem dwustronnej wymiany gospodarczej. Po zakończeniu Forum przedstawiciele polskich firm wzięli udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Hotelarstwa Food & Hotel Vietnam 2019, które w ciągu trzech dni odwiedziło ok. 12 tys. osób.

Obecność premiera Wietnamu Nguyễn Xuân Phúca w Czechach i Rumunii świadczy o rosnącym znaczeniu relacji Hanoi z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem spotkań pozostaje nadal Umowa o wolnym handlu między Wietnamem a Unią Europejską. Rumunia, której prezydencja w UE kończy się wraz z ostatnim dniem czerwca, zobowiązała się do lobbowania na rzecz jak najszybszego wejścia w życie EVFTA, co może według unijnych urzędników nastąpić najwcześniej jesienią tego roku. Zarówno Bukareszt jak i Praga dostrzegają szansę pogłębienia relacji gospodarczych z Wietnamem, który widziany jest jako pomost w relacjach z pozostałymi krajami Azji Południowo-Wschodniej. Szczególne zainteresowanie stron budzi współpraca w zakresie przemysłu maszynowego, elektronicznego, odzieżowego i rolno-spożywczego. Ostatni z wymienionych obszarów przykuł również uwagę Polski, która stara się stworzyć dogodne warunki do rozmów między rodzimymi i wietnamskimi firmami, czego dowodem było organizowane w zeszłym miesiącu Forum Rolno-Spożywcze. Zainteresowanie Wietnamem potwierdzają również wcześniejsze deklaracje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które uznało ten kraj za jeden z najbardziej perspektywicznych rynków dla Polski. Szanse na zwiększenie eksportu do Wietnamu upatruje się w szczególności w handlu produktami rybnymi, podrobami, karmą dla zwierząt, nawozami czy maszynami rolniczymi. Wśród nowych branży, które mają szansę na sukces na wietnamskim rynku wskazuje się sektor mleczarski i cukierniczy.