201904.29
1

Syczuan promuje dialog międzycywilizacyjny

Kwiecień był intensywnym miesiącem w perspektywie aktywności zagranicznej władzprowincji Syczuan. Gubernator i wiceszef Komunistycznej Partii Chin tejprowincji Yin Li odbył 3 zagraniczne wizyty w: LuksemburguArgentynie i Hiszpanii. Wszystkie wpisują się w kierunki polityki zagranicznej Chin na szczeblucentralnym, do których Yin wielokrotnie nawiązywał. Pobyt w Luksemburgu związany był z przystąpieniem tego państwa do „Pasa i Szlaku” – drugiego po Włoszech członka UE, który zapisał się do chińskiej inicjatywy w marcu br. Yin w towarzystwie wicepremiera i ministra sprawiedliwości Félixa Braza wzięli udział w uroczystym odprawieniu pierwszego pociągu towarowego do Chengdu – jako symbolu chińsko-europejskich więzi opartych na wymianie handlowej i transporcie międzykontynentalnym. W tej perspektywie można zaobserwować działania zbliżone do relacji z Włochami, dla których podpisanie MoU o współpracy z Syczuanem było wstępem do umowy w sprawie „Pasa i Szlaku” – podpisanej na szczeblu centralnym przy okazji wizyty przewodniczącego Xi Jinpinga w Rzymie. Zarówno w przypadku Włoch, jak i Luksemburga, aktywność Syczuanu uzupełnia, bądź dopełnia działania władz centralnych – do czego w rozmowach nawiązywał Yin.

Jeszcze wyraźniej o konwergencji działań lokalnych z centralnymi świadczy wizyta w Argentynie. Gubernator Yin wziął udział w ceremonii ustanowienia relacji partnerskich między Buenos Aires (prowincją) i Syczuanem. Uroczystość odbyłasię w obecności z wiceprezydent Argentyny i byłej wiceburmistrz Buenos Aires Gabrieli Michetti, której podziękowano za pracę na rzecz relacji syczuańsko-argentyńskich i dalszego pogłębiania współpracy w takich obszarachjak kultura, edukacja, rolnictwo i turystyka. Yin nawiązał do wizyty Xi Jinpinga w Argentynie w grudniuu b.r., w trakcie której doszło do podniesienia rangi relacji obu państw doszczebla „wszechstronnego partnerstwa strategicznego”. Wiceszef KPCh w Syczuanie odwołał się przy tej okazji do odświeżonej retoryki w chińskiej polityce zagranicznej, wyrażając nadzieję, że „wymiana między cywilizacjami jest ważną siłą napędzającą postęp ludzkiej cywilizacji i pokojowego rozwoju świata”. Odniesień do polityki centralnej nie zabrakło również w czasie pobytu Yina w Hiszpanii, która choć (jeszcze?) nie przystąpiła do „Pasa i Szlaku”, torealizuje projekty w jego ramach – m.in. poprzez zaangażowanie morskiego spedytora COSCO w portach w Walencji i Bilbao oraz uruchomienie połączenia kolejowego cargo między Madrytem i Yiwu. Delegacja z Syczuanu wzięła udział w konferencji promocyjnej w „partnerskiej” wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha, a Yin odbył również spotkania zprzedstawicielami hiszpańskich władz centralnych, m.in. minister przemysłu, handlu i turystyki Reyesą Maroto (z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, PSOE) oraz reprezentantem MSZ.

W Hiszpanii, podobnie jak w czasie pobytu w Argentynie, gubernator Yin zapewniał rozmówców o „przywiązaniu Syczuanu do polityki otwarcia na świat”. Takie stwierdzenia w połączeniu z powrotem do narracji o pokojowym współistnieniucywilizacji pozwalają wnioskować, że Chiny chcą wrócić do wizerunku państwa sprzed XIX Kongresu KPCh w 2017 roku. Na poziomie deklaratywnym oznacza to nieposzukiwanie prymatu oraz dążenie raczej do współegzystencji niż rywalizacji na arenie międzynarodowej. Nie należy jednak oczekiwać, że odświeżona pod wpływem wojny handlowej z USA narracja w polityce zagranicznej przekona do siebie liczne grono odbiorców.