201904.29
1

16+1, Trójmorze i cyberprzestrzeń

12 kwietnia br. w Dubrowniku doszło do spotkania premiera Chin Li Keqianga z ministrami państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach VIII szczytu inicjatywy „16+1”. Co dość naturalne strona chińska pozytywnie odniosła się do osiągnięć współpracy, wskazując między innymi na pogłębienie się relacji chińsko-unijnych i chińsko-bałkańskich oraz na pobudzenie wymiany handlowej z zainteresowanymi państwami, czego dowodem jest wzrost obrotów w poprzednim roku aż o 21%. W odpowiedzi europejscy przywódcy zwrócili uwagę na fakt poprawy bilansu handlowego oraz pogłębienia współpracy w obszarach kultury, edukacji i turystyki. Uczestnicy spotkania wykazali również chęć dalszej współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”, co ma następować przez budowę odpowiedniej infrastruktury oraz tworzenie „platform wzajemnych kontaktów”. Podpisano również 10 dokumentów o współpracy pomiędzy Chinami a poszczególnymi państwami europejskimi. Szczyt owocował również w liczne rozmowy dwustronne na szczeblu premierów pomiędzy Chinami a Czechami, Słowacją, Bułgarią, Serbią czy Polską. Tym samym podczas krótkiego spotkania Li Keqianga z Mateuszem Morawieckim obie strony wyraziły chęć wzmocnienia wzajemnego zaufania oraz potwierdziły gotowość do zwiększenia liczby chińskich inwestycji w Polsce. Ponadto Li Keqiang zwrócił uwagę na możliwość importowania na większą skalę wysokiej jakości produktów rolniczych polskiego pochodzenia.

Z punktu widzenia interesów Polski należy wskazać, iż po raz kolejny podkreślono wagę inicjatywy Trójmorza, która zapoczątkowana w 2016 roku przez Polskę i Chorwację stała się istotną częścią współpracy z Chinami. Choć nie używa się terminologii przyjętej w Polsce należy podkreślić, że w komunikacie w Dubrowniku współpraca ta została podkreślona. Tym samym uczestnicy szczytu, w ramach inicjatywy Trójmorza, zgodnie wyrazili wolę współpracy portów morskich na Morzu Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym z portami w Chinach. Nacisk został położony na jak najefektywniejsze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych oraz połączeń intermodalnych w celu poprawy wydajności transportu ładunków między Europą a Azją. Zwrócono również uwagę na współpracę naukową, mającą na celu rozwój morskiej gospodarki, sprzyjającej ochronie morskiego środowiska naturalnego, co ma stworzyć oczekiwane warunki pod przyszłe inwestycje.

Podczas szczytu została również podniesiona kwestia współpracy państw „16+1” w dziedzinie innowacji technologicznych, polegająca w szczególności na wzajemnych inwestycjach w nowe technologie. Jak mówi komunikat, podjęty został temat ustanowienia w Chorwacji Mechanizmu Koordynacji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, mający koordynować prace nad wdrażaniem nowych technologii w regionie przy pomocy koncernu Huawei. Współpraca Chin z Bałkanami w obszarze cyberprzestrzeni wydaje się być coraz istotniejsza, tym bardziej, że Huawei ogłosił plany budowy centrum innowacji w Serbii. Głównym celem chińskiego giganta jest wspieranie transformacji cyfrowej państw regionu w sektorze finansowym, energetycznym, edukacyjnym i transportowym oraz w sferze administracji publicznej. Coraz więcej uwagi zwraca się na wykorzystanie sieci 5G, która pozwoli zwiększyć potencjał w budowaniu sieci inteligentnych miast i samorządów lokalnych. Tym samym słoweński i chorwacki Telekom oraz rząd węgierski na mocy „Koalicji 5G”, planują do końca 2019 upowszechnić tę technologię w swoich krajach. Inwestycje chińskie w obszarze nowych technologii mogą więc napędzać lokalne gospodarki, poprzez budowanie inteligentnych miast, które dzięki technologicznemu zaawansowaniu, będą przyciągały inwestycje. Jednak do ich faktycznego funkcjonowania potrzebne jest, jak w przypadku Węgier porozumienie rządu z państwowymi koncernami medialnymi i grupami interesu oraz budowa niezbędnej infrastruktury.   

W kontekście dalszej współpracy w ramach europejskiego korytarza Północ-Południe istotne są zagadnienia nowych technologii w tym przede wszystkich inwestycji w 5G. W tym kontekście należy przywołać szczyt pekiński z 22 maja, czyli Międzynarodowe Forum Innowacji Komunikacyjnych 5G+4K w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”. To kolejny międzynarodowy chiński projekt, który tym razem ma skupiać się na innowacjach komunikacyjnych. Wzięło w nim udział ponad 150 przedstawicieli organizacji związanych z szeroko rozumianymi mediami z 25 krajów świata. Tematem forum było pogłębianie integracji pomiędzy Chinami a koncernami medialnymi państw uczestniczących w inicjatywie „Pasa i Szlaku”, z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i urządzeń informatycznych. Przedstawiciele Chin, Argentyny, Japonii, Niemiec, Kazachstanu, Birmy oraz Rosji dyskutowali na temat wykorzystania technologii 5G w celu rozwoju i promocji różnych kultur oraz w celu upowszechniania idei „Pasa i Szlaku”. Shen Haixiong – prezydent China Media Group, zapowiedział starania w celu pogłębienia współpracy państw w dziedzinie nowych mediów oraz sztucznej inteligencji. Podczas forum zaprezentowano również krótki dokument zatytułowany „Od Changan do Rzymu” oraz otworzono wystawę technologii wykorzystującej sieć 5G oraz obraz o rozdzielczości 4K, na której można było zobaczyć produkty koncernów Huawei i Sony.