201904.28
1

Warsztaty EAN

W dniach 25-27 kwietnia br. prof. Dominik Mierzejewski, prof. Karol Żakowski oraz dr Marcin Socha wzięli udział w międzynarodowych warsztatach konsorcjum EastAsiaNet. Od trzech lat jednostki KAS WSMiP i OSA UŁ są partnerami w konsorcjum i z uwagi na dużą aktywność międzynarodową jednostek zarząd EAN uznał, że status obserwatora nie odzwierciedla potencjału jednostek UŁ i przyznał status pełnego członkostwa. W czasie konferencji zaprezentowano wyniki prowadzonych badań prof. Żakowskiego nt. ewolucji polityki japońskiej wobec Chin; dr Sochy nt. japońskiej polityki migracyjnej oraz prof. Mierzejewskiego nt. roli władz lokalnych w chińskich działaniach wobec Japonii.