201903.25
2

FocusOSA #75: Relacje Japonia-EŚW

Ambasada Japonii w Warszawie oraz japońskie Ministerstwo Gospodarki Handlu i Przemysłu od dłuższego czasu rozwijają współpracę na szczeblu parlamentarnym w zakresie promowania technologii jądrowej, węglowej i wodorowej. Plan rozwoju energetyki wodorowej znalazł się w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040r., zaprezentowanej przed szczytem klimatycznym w Katowicach. Ministerstwo Energii zakłada znaczny udział wodoru w procesie zwiększania udziału OZE w sektorze transportowym dopiero w latach 2040-2050.

Pomimo tego, że perspektywa stworzenia w Polsce sieci stacji tankowania wodoru oraz zwiększenia liczby pojazdów zasilanych tym gazem jest odległa, w ostatnich miesiącach wyraźnie widać coraz większe zainteresowanie polskich władz rozwojem badań i uruchomieniem instalacji testowych zasilanych tym źródłem energii. Na początku roku 2018 do Japonii wysłano delegację Ministerstwa Energii, która odbyła szereg rozmów z przedstawicielami firm, oferujących rozwiązania energetyczne oparte na wodorze. Efektem Ministerialnej Konferencji ds. Energii Wodorowej (H2EM 2018) zorganizowanej z inicjatywy Japonii w październiku 2018 roku, było podpisanie przez Polskę porozumienia, którego celem ma być stworzenie łańcucha dostaw wodoru, zmierzającego do obniżenia kosztów produkcji i zapewnienia konkurencyjności tego gazu na rynku paliw. W październiku odbyły się wspólne obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego dotyczyło między innymi współpracy w zakresie energetyki wodorowej Następnym istotnym wydarzeniem było pierwsze posiedzenie zespołu parlamentarnego „Polska wodorowa” poświęcone projektowi oczyszczania i wykorzystania wodoru wyodrębnionego w procesie spalania koksu. W marcu 2019r. przewodniczący zespołu poseł Krzysztof Sitarski, zorganizował w Brukseli spotkanie pod hasłem: „Polish Hydrogen is CO@L!”, którego celem była wymiana informacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami w Unii Europejskiej reprezentującymi sektor wodorowy.

Zainteresowanie technologią jest również widoczne na szczeblu lokalnym. W lipcu 2018 roku władze województwa wielkopolskiego we współpracy z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza powołały zespół doradczo-ekspercki ds. rozwoju energetyki opartej na wodorze pod nazwą „H2−Wielkopolska”. Celem zespołu działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego jest wsparcie rozwoju czystej energetyki na terenie woj. wielkopolskiego w oparciu technologie wodorowe. Podobnie jak polscy parlamentarzyści i przedstawiciele Ministerstwa Energii, władze województwa są również zainteresowane poszukiwaniem partnerów w Japonii. W dniach 28 lutego – 3 marca 2019 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przewodził misji gospodarczej do Tokio, której celem było poszukiwanie partnerów lokalnych w zakresie rozwoju i promocji zastosowania w gospodarce rozwiązań opartych na wykorzystaniu wodoru. Najważniejszym punktem wizyty był udział w targach „World Smart Energy Week“. W misji gospodarczej wzięli udział przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy z branży energetycznej oraz eksperci wchodzący w skład projektu H2-Wielkopolska. Delegacja odwiedziła między innymi miasteczko wodorowe w mieście Fujisawa.

Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu od kilku lat rozwija współpracę parlamentarną i biznesową, której celem jest promocja rozwiązań energetycznych opartych na wodorze. Wzrost zainteresowania wodorem w Polsce oraz coraz szerszy zakres współpracy w zakresie konsultacji i wymiany informacji jest ciekawą płaszczyzną współpracy polsko-japońskiej. Dobrze, że współpraca ta ma również swój wymiar na szczeblu samorządowym.