201902.18
1

Wykłady na SOAS i KCL

W ramach prowadzonych badań nad rolami władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej prof. Mierzejewski poprowadził dwa seminaria w londyńskich uczelniach. W School of Oriental and African studies spotkanie prowadził prof. Steve Tsang – dyrektor Centrum Studiów Chińskich SOAS. W trakcie ponad dwugodzinnej dyskusji padło wiele interesujących uwag dotyczących percepcji „Belt and Road” w odniesieniu do roli władz lokalnych oraz działań Chin w Wielkiej Brytanii. W czasie drugiego seminarium w Lau China Institute prof. Mierzejewski przedstawił case Guangzhou i dyplomacji miejskiej w działaniach władz centralnych. Spotkanie prowadziła dr James Hayward. W czasie dyskusji podjęto problemy relacji władz centralnych i lokalnych oraz relatywnie dużej niezależności miasta Kanton w umiędzynarodowieniu.