201812.28
3

FocusOSA #60: Wietnam w EŚW

W ostatnich dwóch miesiącach na uwagę zasługują dwie wizyty: wizyta węgierskiego ministra Csaba Balogha w południowym Wietnamie oraz wizyta ministra obrony narodowej Białorusi Andrieja Rawkowa w Wietnamie.

W połowie listopada oficjalną wizytę w Hanoi złożył sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych i handlu zagranicznego rządu w Budapeszcie Csaba Balogh. Węgierski polityk został przyjęty przez Przewodniczącego Komitetu Ludowego miasta Ho Chi Minh Nguyễn Thành Phonga, z którym rozmawiał o stworzeniu dogodniejszych warunków dla inwestycji węgierskich w dawnym Sajgonie. Na agendzie znalazły się również tematy związane z rozwojem współpracy w zakresie turystyki, technologii informacyjnej, inteligentnych miast czy węgierskiej pomocy dla rządu w Hanoi. Podczas pobytu w Wietnamie Csaba Balogh wspominał również o chęci władz w Budapeszcie co do rozwoju współpracy Węgier z krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, dla których kluczowym partnerem w tej części świata jest właśnie Wietnam. Balogh spotkał się także z władzami Uniwersytetu Przemysłowego w Ho Chi Minh. W rozmowach wzięła udział delegacja węgierskiej firmy Thermowatt Energy and Building Company, zajmującej się realizacją inwestycji związanych z energią odnawialną, która podpisała porozumienie o współpracy z władzami uczelni. Csaba Balogh wziął również udział w sesji roboczej z władzami miasta Cần Thơ, jednego z kluczowych ośrodków gospodarczych Regionu Delty Rzeki Mekong. W trakcie rozmów zapewnił o wsparciu ze strony Węgier dla projektów, takich jak budowa szpitala onkologicznego, oraz podkreślił konieczność współpracy w zakresie przemysłu w oparciu o zielone technologie.

W drugiej połowie miesiąca w Wietnamie przebywał minister obrony Białorusi Andriej Rawkow. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie jego wietnamskiego odpowiednika gen. Ngô Xuân Lịcha i była dowodem trwającego procesu zacieśniania współpracy między rządami w Hanoi i w Mińsku w obszarze obronności. W efekcie rozmów podpisano także Umowę o planowanych wizytach delegacji w roku 2019, wymianie technologii i współpracy edukacyjnej w zakresie nauk o wojskowości. Rawkow zadeklarował także poparcie władz Białorusi dla niestałego członkostwa Hanoi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-21. Podkreślił również fakt, że Wietnam jest dla rządu w Mińsku krajem, stanowiącym pomost do współpracy z pozostałymi państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz wskazał, że sektor obronności może być jednym z filarów współpracy z rządem w Hanoi, czemu mają również sprzyjać bliskie relacje Wietnamu z Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą. Rawkow został także przyjęty przez wiceprezydent Wietnamu Đặng Thị Ngọc Thịnh oraz miał możliwość wizytowania kwatery Naczelnego Dowództwa 7. Strefy Wojskowej. Kilka dni po wizycie w Wietnamie ministra obrony Białorusi w Mińsku miała miejsce 17 sesja Białorusko-Wietnamskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej. Na czele wietnamskiej delegacji stał wiceminister obrony gen. Bế Xuân Trường, z kolei władze Białorusi reprezentował prezes Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego Roman Gołowczenko. W rezultacie obie strony zdecydowały o podpisaniu Planu Wspólnych Działań w zakresie Współpracy Obronnej na rok 2019, co zwiastuje wzmacnianie relacji w zakresie wojskowości między Białorusią a Wietnamem.

Wizytę węgierskiego polityka w Wietnamie można odczytywać jako kontynuację polityki „otwarcia na wschód” rządu w Budapeszcie. Wrześniowy pobyt sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Wietnamu i obecnego prezydenta Nguyễn Phú Trọnga na Węgrzech i zeszłoroczna wizyta premiera Viktora Orbána pokazały, że jedna i druga strona dążą do wzmocnienia bilateralnych relacji, a spotkania na niższym szczeblu mają przynieść realne korzyści w postaci zwiększenia wzajemnych inwestycji i podniesienia poziomu wymiany handlowej.

Godnym zauważenia jest fakt rosnącego zainteresowania Białorusi współpracą z Wietnamem w zakresie obronności i wizyta ministra obrony Rawkowa. Udział mianowanego w sierpniu na stanowisko prezesa Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego Gołowczenki, chcącego rozwijać przemysł zbrojeniowy na Białorusi, może wskazywać na chęć nawiązania współpracy z rządem w Hanoi nie tylko w zakresie transferu technologii, ale i handlu bronią. Współpraca z Węgrami i Białorusią pokazuję, że Wietnam prowadzi politykę zagraniczną na wielu kierunkach, dążąc m. in. do budowania coraz lepszych stosunków z krajami Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, czy intensyfikacji relacji gospodarczych z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, czemu z pewnością będzie sprzyjało wejście w życie Umowy o wolnym handlu między Wietnamem a Unią Europejską, co ma nastąpić w 2019 roku.