201810.30
2

Posiedzenie Rady ds. Azji

29 października prof. D. Mierzejewski wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady ds. Azji i Pacyfiku przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Spotkaniu przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki oraz Paweł Milewski, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku. W czasie ponad 2 godzinnej dyskusji poruszono kwestie związane z proponowanymi działaniami w zakresie relacji Polski z państwami Azji Południowo-wschodniej. Poruszono kwestie współpracy politycznej, gospodarczej i edukacyjnej.