201810.06
4

Wizyta studyjna w Chinach

W ostatnich dwóch tygodniach września prof. Dominik Mierzejewski, dr Bartosz Kowalski oraz mgr Przemysław Ciborek odbyli wizytę studyjną w Chengdu, Chongqingu oraz Pekinie. Kolejno zorganizowano warsztaty na Uniwersytecie Syczuańskim, przeprowadzono rozmowy w zakresie prowadzonych projektów oraz na temat dalszej współpracy. W Chongqingu – mieście wydzielonym pracownicy OSA wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez jednostki akademickie miasta oraz chiński MSZ. W trakcie wizyty była możliwość wizyty w intermodalnym hubie logistycznym Guoyuan w Liangjiang New Area. W Pekinie przeprowadzono wywiady swobodne z dyplomatami państw formatu 16+1. Prof. Mierzejewski wygłosił wykład dla NGO Young China Watchers.