201806.19
1

Spotkanie w Komisji Europejskiej

W ramach prowadzonego projektu badawczego Horizon 2020 prof. Mierzejewski wziął udział w panelu eksperckim poświęconym roli Chin w relacjach z ASEAN. W swoim wystąpieniu omówił rolę prowincji Yunnan jako elementu w chińskiej polityce wobec ASEAN oraz Birmy. W spotkaniu z European External Service wzięli udział badacze z Francji i Malezji, którzy przedstawili referaty poświęcone umiędzynarodowieniu chińskiej waluty oraz roli mniejszości chińskiej w relacjach ASEAN-Chiny.