201806.29
2

Forum Think-tanków 16+1

Prof. Mierzejewski wziął udział w forum think-tanków 16+1 w Sofii. W referacie omówił rolę władz lokalnych w kreowaniu relacji między Chinami a Europą Środkową i Wschodnią. Konferencja została zorganizowana przez Chińską Akademię Nauk Społecznych oraz Instytut Dyplomatyczny MSZ Bułgarii. W konferencji wzięło udział ponad 30 ekspertów z Chin oraz państw EŚW.