201805.30
1

FocusOSA #33: Korea Południowa w EŚW

Grupa Wyszehradzka pod przewodnictwem Węgier postrzega Koreę Południową jako znaczącego partnera współpracy gospodarczej i kulturowej. W ostatnich miesiącach doszło do spotkania wiceministrów obrony państw V4, w którym uczestniczył także wiceminister południowokoreański, Suh Choo-suk. Ponadto zakończono projekt „V4+South Korea Knowledge Exchange Programme”, który miał na celu rozwój innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Warto również zwrócić uwagę na działalność węgierską, która ma na celu szerzenie wiedzy na temat historii państw Grupy Wyszehradzkiej wśród Koreańczyków. Oprócz działań na poziomie stowarzyszenia, państwa V4 interesują się także współpracą dwustronną z Seulem. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wizytę prezydenta Słowacji Andreja Kiski w Korei Południowej, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu.

Na początku marca miało miejsce spotkanie wiceministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, którego celem było wzmocnienie współpracy w dziedzinie obronności oraz omówienie najważniejszych wyzwań stojących przed NATO i Unią Europejską. Przy okazji tego wydarzenia wiceministrowie spotkali się także z przedstawicielami południowokoreańskiego Ministerstwa Obrony, aby omówić kwestie związane z międzynarodowym bezpieczeństwem. Pierwszy szczyt wiceministrów obrony w takim formacie miał miejsce w 2015 roku. Był to przełomowy czas dla współpracy między tymi państwami, kiedy to doszło do spotkania prezydent Park Geun-hye z premierami Czech Bohuslavem Sobotką, Węgier Viktorem Orbanem, Polski Beatą Szydło i Słowacji Robertem Fico. Wydano wtedy wspólne oświadczenie, w którym Grupa Wyszehradzka i Korea Południowa zgodziły się co do konieczności zintensyfikowania dialogu politycznego oraz rozszerzenia wymiany na wysokim szczeblu w celu zaspokojenia rosnącej potrzeby współpracy na płaszczyźnie bezpieczeństwa. Korea Południowa wsparła również Fundusz Wyszehradzki oraz wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w projektach rozwoju infrastruktury na terenie Europy Centralnej.

Inną płaszczyzną współpracy między V4 i Koreą Południową wyznaczoną podczas szczytu w 2015 roku była promocja partnerstwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacją tego założenia jest program wymiany wiedzy („V4 + South Korea Knowledge Exchange Programme 2017-2018”), który zakończył się wraz z marcem tego roku. Węgry wskazały, że dalsza realizacja tego programu należy do priorytetowych obowiązków tego państwa jako przewodniczącego V4 w tym roku. Według strony węgierskiej doświadczenie Korei Południowej jako kraju będącego światowym liderem w dziedzinie innowacji i rozwoju są niezwykle ważne dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Program wymiany wiedzy ma przyczynić się do wzmocnienia nie tylko innowacyjności w krajach V4, ale także konkurencyjności tych państw na arenie międzynarodowej w dobie cyfrowej transformacji. Teraz przed węgierskimi ekspertami stoi zadanie omówienia kwestii transferu technologii od południowokoreańskich partnerów. Do końca czerwca ma zostać wydana szczegółowa analiza wyników programu wymiany wiedzy wraz z konkretnymi zaleceniami dla MŚP chcących rozwijać zdolności innowacyjne.

Na płaszczyźnie kultury i nauki podjęto działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom Korei zagadnień związanych z transformacją polityczna w Europie Środkowo-wschodniej oraz z samym sojuszem państw Grupy Wyszehradzkiej. W tym celu ambasada węgierska wraz z Fundacją Koreańską zorganizowały w kwietniu w Seulu wystawę „Visegrad Karma”, która prezentuje dzieła związane z upadkiem komunizmu w Europie. W ceremonii otwarcia udział wzięli ambasadorzy Polski Piotr Ostaszewski, Węgier Gabor Csaba oraz Słowacji Milan Lajciak, a także kierownik sekcji gospodarczej i handlowej w ambasadzie Republiki Czeskiej Kvetoslav Sulek i prezes Fundacji Koreańskiej Lee Si-hyung.

Obok współpracy w formacie V4 + Korea Południowa, poszczególne państwa Grupy Wyszehradzkiej również wykazują zainteresowanie rozwojem partnerskich relacji z Seulem. W kwietniu prezydent Słowacji po raz pierwszy odwiedził południowokoreańską stolicę. Prezydenci Andrej Kiska oraz Moon Jae-in spotkali się, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z dwustronną współpracą. W przypadku Korei Południowej i Słowacji współpraca ta odbywa się przede wszystkim na poziomie gospodarczym. Seul jest jednym z najważniejszych pozaeuropejskich partnerów gospodarczych Słowacji. Podczas oficjalnej wizyty w Seulu prezydent Kiska nakreślił oczekiwany kierunek relacji w Koreą Południową: współpraca na płaszczyźnie innowacji i wymiany pomysłów oraz technologii. Kierunek tej współpracy w dużej mierze pokrywa się z oczekiwaniami całej Grupy Wyszehradzkiej względem Korei Południowej.

Korea Południowa podobnie jak Chiny postrzega Grupę Wyszehradzką jako „siłę napędową” regionu Europy Środkowo-wschodniej. Choć obecna współpraca z V4 skupia się wokół gospodarki (w szczególności przemysłu motoryzacyjnego), to Seul chce wypracować również relacje na poziomie politycznym, czemu mają służyć spotkania na szczeblu wiceministerialnym.