201804.20
2

Warsztaty EAN

W dniach 12-14 kwietnia Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ oraz Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ zorganizowały warsztaty konsorcjum EastAsiaNet. Konferencję otworzył prof. dr hab. Paweł Starosta, prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej, prof. Małgorzata Pietrasiak oraz dr hab. Dominik Mierzejewski. Wykład otwierający na temat promocji polskiej kultury w Azji Wschodniej wygłosił dr Marcin Jacoby, sinolog z SWPS. Następnie dyskutowano na temat wpływu Chin na zmiany w Europie Środkowej. Kolejnego dnia odbyło się pięć paneli w tym m.in. panel doktorantów na którym swój dorobek prezentowała mgr Joanna Jatczak oraz mgr Gu Hongfei – doktoranci ośrodka łódzkiego. W sobotę na executive meeting dyskutowano na temat kolejnych kroków współpracy konsorcjum. Konferencja odbyła się przy współpracy z Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.