201804.04
1

Warsztaty CRISEA

W ostatnim tygodniu marca prof. Pietrasiak, prof. Mierzejewski oraz dr Kamiński i dr Zaręba wzięli udział w warsztatach konsorcjum CRISEA. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wietnamską Akademię Nauk Społecznych i odbyły się w Hanoi. W trakcie trzydniowych obrad naukowcy dyskutowali o teoretycznych ramach projektu. Badacze z ośrodka łódzkiego biorą udział w dwóch pakietach roboczych: WP1 Środowisko i WP5 Region. Celem projektu jest opublikowanie naukowych opracowań poświęconych integracji w Azji Południowo-Wschodniej oraz rekomendacji dla Komisji Europejskiej. W pierwszym pakiecie poruszane są zagadnienia związane problemami ochrony środowiska, oraz modeli gospodarki mającej kreować procesy integracyjne w ramach ASEAN. W pakiecie roboczym 5 badacze analizują czynniki zewnętrzne mające wpływ na polityczne wymiary integracji w ASEAN.