201803.19
3

FocusOSA #25: Korea Południowa w EŚW

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu były okazją do spotkań przywódców państw europejskich z władzami Korei Południowej. W kontekście relacji Seulu z Europą Środkowo-wschodnią warto zwrócić uwagę na rezultaty wizyty przedstawicieli Polski i Słowenii w Korei Południowej. Dla Polski, która w tym roku jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, najważniejszym zagadnieniem w relacjach z Seulem jest deeskalacja napięcia na Półwyspie Koreańskim. Natomiast Słowenia liczy na rozwój dwustronnej współpracy na różnych płaszczyznach. Na pierwszym plan powinna wysuwać się płaszczyzna współpracy gospodarczej i inwestycji koreańskich w innowacyjne sektory gospodarki.

Prezydent Andrzej Duda w trakcie wizyty do Korei Południowej spotkał się nie tylko ze swoim południowokoreańskimodpowiednikiem w Seulu, ale również z przedstawicielami Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych i Wojskowej Komisji Rozejmowej Dowództwa ONZ w strefie zdemilitaryzowanej. Podczas wszelakich spotkań prezydent Duda podkreślał stanowisko Polski w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Warszawa wyraziła wsparcie dla polityki Seulu, która stawia na dialog i negocjacje w rozwiązywaniu problemu północnokoreańskich zbrojeń. Jednocześnie prezydent Duda podkreślił przywiązanie Polski do prawa międzynarodowego, które powinno być przestrzegane przez Koreę Północną. Spotkanie z prezydentem Moon Jae-inem było przede wszystkim okazją do zaprezentowania polskiego zaangażowania w rozwiązanie konfliktu. Prezydent Duda podkreślił, że Polska od ponad 60 lat poprzez działalność w różnych organizacjach międzynarodowych dąży do zachowania pokoju na Półwyspie Koreańskim. W tym roku Polska planuje szczególnie angażować się w ten proces jako członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wiceprzewodniczącyw Komitecie ds. Sankcji. Prezydent Duda podkreślił również, że zależy mu na bliskiej współpracy z Seulem w tym względzie.

Prezydenci Polski i Korei Południowej poruszyli także kwestie związane z szerszą współpracą dyplomatyczną. Prezydent Moon zauważył, że Polska jako wiodący kraj Grupy Wyszehradzkiej jest ważnym partnerem dla Seulu, który chciałby zintensyfikować obustronną współpracę gospodarczą. Natomiast prezydent Andrzej Duda odbierając Honorowe Obywatelstwo koreańskiej stolicy podkreślił, że doświadczenia historyczne obu narodów są podobne, dlatego istnieje wiele płaszczyzn współpracy. Obaj przywódcy zgodzili się, że kwestie socjalne oraz pomoc najsłabszym są priorytetem dla władz w obu krajach. Mogą one stać się kolejnym polem współpracy na linii Seul-Warszawa.

Seul został również odwiedzony przez delegację słoweńską. Prezydent BorutPahor został zaproszony przez Moon Jae-ina do Błękitnego Domu.Podczas spotkania obie strony wyraziły potrzebę wzmocnienia dwustronnych relacji między państwami. Prezydent Moon wyraził nadzieję na zwiększenie współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej, a także na arenie międzynarodowej. Obie strony rozważają m.in. otwarcie ambasady Słowenii w Seulu. Obecnie ambasador Simona Leskovar pełni podwójną funkcję słoweńskiego wysłannika do Korei Południowej i Japonii, rezydując w Tokio. Stanowi to pewne utrudnienie dla rozwoju dwustronnych relacji. Znaczącym krokiem w kierunku ich intensyfikacji było natomiast podpisanie umowy o bezpieczeństwie społecznym. Minister spraw zagranicznych Korei Południowej KangKyung-wha oraz minister pracy, rodziny, spraw socjalnych oraz równych szans Słowenii AnjaKopačMrak podpisały porozumienie, na mocy którego pracownicy oraz osoby prowadzące własną działalność zostaną zwolnione z obowiązku płacenia składek emerytalnych w kraju przyjmującym przez pierwsze pięć lat ich pobytu. Rząd południowokoreański obiecał rozszerzyć ochronę swoich pracowników, planując podpisanie podobnych porozumień również z innymi państwami europejskimi.

Należy zauważyć, że Korea Południowa wykazuje coraz większe zainteresowanie współpracą z państwami regionu. Istotną kwestią oprócz relacji gospodarczych i wymiany kulturowej i naukowej pozostaje problem północnokoreańskich zbrojeń jądrowych. Państwa Europy Środkowo-wschodniej angażują się w konflikt na Półwyspie Koreańskim w dużej mierze poprzez organizacje międzynarodowe, szczególnie organy Organizacji Narodów Zjednoczonych (Słowenia jako przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa). W ten sposób poprzez sankcje Rady Bezpieczeństwa mogą wywierać presję na reżim w Pjongjangu. Ponadto warto pamiętać, że oba europejskie państwa należą do Unii Europejskiej i są dość silnie przywiązane do relacji transatlantyckich. Kluczowym jednak pytaniem, które pozostaje nierozwiązanym również w relacjach z Chinami, to czy dobry polityczny klimat przyczyni się do wzrostu koreańskich inwestycji w Polsce.Według danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wynika, że Polska jest jednym z głównych państw UE, w których lokują swoje inwestycje południowkoreańskie firmy. Ostatnia inwestycja na dużą skalę miała miejsce w zeszłym roku, kiedy to firm LG Chem ogłosiła zwiększenie nakładów na budowę fabryki baterii litowo-jonowych dla koncernów samochodowych z planowanych 1,3 mld złotych na 6 mld złotych. Nie pojawiły się jednak informacje o kolejnych tak dużych projektach południowkoreańskich, które miałyby być realizowane w najbliższym czasie. Polska planuje natomiast zwiększyć swoje inwestycje w Korei Południowej, które do tej pory były nieliczne. Z tego powodu PAIH zamierza w tym roku otworzyć biuro handlowe w Seulu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu liczy, że Korea Południowa będzie traktowana przez polskie firmy jako przyczółek handlowy w regionie Azji Wschodniej. W tym roku okazją do rozpoczęcia współpracy miedzy firmami polskimi i koreańskimi będą także spotkania B2B organizowane przez Korea Business Center (KOTRA) w Warszawie.