201802.20
1

FocusOSA #20: Korea Południowa w EŚW

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami rząd Korei Południowej wyraża coraz większe zainteresowanie implementacją „Nowej Polityki Północnej” na obszar Europę Środkowo-Wschodnią. Co ciekawe, choć dość oczywiste Seul chce równoważyć wpływy chińskie w tym regionie. Impulsem do intensyfikacji współpracy z Europą Środkowo-Wschodnią jest również zwiększająca się obecność Japonii w tym rejonie świata. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na plany południowokoreańskiego rządu dotyczące „Nowej Polityki Północnej” i włączenie w nią Ukrainy i Białorusi, a także na współpracę gospodarczą z Bułgarią.

Według Seulu państwa takie jak Rosja, Ukraina i Białoruś posiadają potencjał w postaci zasobów ludzkich oraz bogactw naturalnych. Natomiast Korea Południowa dysponuje nowoczesnymi technologiami i kapitałem. Połączenie tych zasobów ma przynieść korzyści dla współpracy regionalnej między kontynentami. W styczniu tego roku Korea Południowa aktywnie promowała tę inicjatywę w państwach Europy Wschodniej. Zdaniem koreańskich strategów to Ukraina i Białoruś posiadają strategiczną lokalizację, łączącą oba kontynenty. Do głównych obszarów współpracy zalicza się takie sektory jak energetyka, infrastruktura, technologie informacyjne i rolnictwo. Ponadto zainteresowanie Seulu Europą Środkowo-Wschodnią może być wskazanie tego regionu na nowy rynek sprzedaży maszyn rolniczych firmy Tong Yang Moolsan.

Południowokoreańskie środowiska biznesowe interesuje się także Bułgarią. W styczniu doszło do spotkania roboczego Koreańsko-Bułgarskiego Komitetu Gospodarczego, w którym uczestniczył bułgarski ambasador Andonow. Strona bułgarska zaprezentowała cele, które zamierza zrealizować w trakcie prezydentury w Radzie Unii Europejskiej. Wzrost znaczenia Bułgarii w Unii Europejskiej przekłada się na wzrost zainteresowania tym państwem przez Seul. Przedstawiciele Koreańsko-Bułgarskiego Komitetu Gospodarczego planują w tym roku zorganizować wyprawę do Bułgarii, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele kręgów biznesowych. W zeszłym roku liczba południowokoreańskich firm, która przyłączyła się do komitetu w celu wejścia na bułgarski rynek wzrosła z 18 do 40.

Reasumując należy stwierdzić, że Korea Południowa pod rządami administracji Moon Jae-ina pragnie ożywić południowokoreańską gospodarkę a Europa Środkowa może stanowić jeden z filarów tego procesu. Do tej pory współpraca gospodarcza skupiała się wokół kilku najważniejszych partnerów handlowych. „Nowa Polityka Północna” wskazuje nowy region współpracy dla Seulu: Eurazję. Rozbudowa infrastruktury w Eurazji miałaby zbudować „most”, ułatwiający współpracę między Seulem i Europą. Rząd południowokoreański nie lekceważy również wzrostu wpływów Chin i Japonii w regionie. Wizyta w styczniu premiera Abe wraz z delegacją biznesową w państwach Europy Wschodniej może być dla Seulu impulsem do intensyfikacji działań w tym regionie, aby nie zostać w tyle. A rząd w Pekinie jest w tym regionie od 2012, kiedy to w Warszawie zainaugurowano format współpracy 16+1. Całość działań Seulu w regionie Ęuropy Środkowej skłania do refleksji, że region staje się coraz istotniejszy w działaniach nie tylko Rosji, Chin czy Stanów Zjednoczonych, ale również poważnych graczy azjatyckich w tym Japonii i Korei Południowej.