201712.15
3

FocusOSA #9: Działania Korei Południowej w EŚW

W ostatnim czasie do kluczowych wydarzeń związanych z aktywnością Korei Południowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej należy zaliczyć spotkania ministrów spraw zagranicznych i edukacji w ramach Dialogu Azja-Europa (ASEM), którym uczestniczy 51 państw oraz przedstawiciele Unii Europejskiej i sekretariatu ASEAN.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w ramach ASEM w Mjanmie było okazją do wymiany poglądów na temat ściślejszego partnerstwa obu kontynentów na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju. Podczas takich wydarzeń ważna jest nie tylko wymiana opinii na forum ogólnym, ale także dwustronne spotkania ministrów, które bezpośrednio wpływają na zacieśnianie relacji między konkretnymi państwami. Korea Południowa nie tylko aktywnie uczestniczyła w dialogu ASEM w Mjanmie, ale także była organizatorem spotkania ministrów edukacji w ramach tej samej azjatycko-europejskiej inicjatywy. Najważniejszymi kwestiami poruszonymi przez stronę południowokoreańską podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych był zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo regionalne. Natomiast w trakcie spotkań ministrów edukacji, Korea Południowa wyszła z inicjatywą, aby wprowadzić język koreański do programów nauczania na Słowacji.

Wiceminister spraw zagranicznych Lim Sung-nam na forum ASEM przedstawił plany rządu południowokoreańskiego dotyczące zwiększenia współpracy z rejonem Eurazji, aby tym samym stworzyć pomost między Azją i Europą. „Inicjatywa Eurazjatycka” została ogłoszona w 2013 roku przez prezydent Park Geun-hye, która wskazywała na potrzebę stworzenia międzykontynentalnych sieci transportowych, energetycznych i handlowych. W ramach tej inicjatywy zamierzano skupić się zarówno na transporcie morskim, jak i lądowym, w tym stworzyć połączenie kolejowe między Busan i Europą. Południowokoreańska inicjatywa ma znaczenie w trzech wymiarach. Po pierwsze przedstawia południowokoreańską wizję gospodarczej integracji z rejonem Eurazji, a w dalszej perspektywie z Europą. Współpraca ta miałaby oznaczać wielostronne projekty gospodarcze w dziedzinie logistyki, transportu, energii, nauki, technologii, a także kultury. Na poziomie krajowym, oznaczałaby otwarcie nowych rynków, które jest potrzebne będącej obecnie w stanie stagnacji południowokoreańskiej gospodarce. Istotnym wymiarem inicjatywy jest także bezpieczeństwo na samym Półwyspie Koreańskim. Pełna realizacja programu zakłada włączenie Korei Północnej we wielostronną współpracę gospodarczą, która w efekcie przyniosłabym zmianę w relacjach politycznych między obiema Koreami. Choć kolejne prowokacje północnokoreańskie oraz impeachment Park Geun-hye mogły wpłynąć na porzucenie tej inicjatywy, rząd południowokoreański podczas spotkania w ramach ASEM przekonywał do jej kontynuowania. Utworzenie szlaków transportowych i komunikacyjnych między Półwyspem Koreańskim a Europą mogłoby pozytywnie wpłynąć na dynamikę relacji między Europą Środkowo-Wschodnią i Koreą Południową, analogicznie jak ma to miejsce w relacjach z Chinami.

Zanim jednak uda się zrealizować „inicjatywę Eurazjatycką” należy rozwiązać problem północnokoreańskich zbrojeń. Korea Południowa podczas spotkania ministrów ASEM była zaangażowana w dyskusje na temat bezpieczeństwa regionalnego. Seul chciałby wypracować z Europą wspólne stanowisko w rozwiązaniu problemu koreańskiego. Obie strony popierają rozwiązanie pokojowe oparte o rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według wiceministra spraw zagranicznych Marka Magierowskiego, działania na arenie międzynarodowej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w rożnych regionach świata stanowi jeden z priorytetów dla Polski w trakcie jej niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z tego powodu strona polska wykazuje chęć większego zaangażowania się w rozwiązywanie problemu północ koreańskiego.

Korea Południowa była również zaangażowana w spotkanie ministrów edukacji w ramach dialogu ASEM, z racji pełnienia funkcji organizatora. Podczas wydarzenia Korea Południowa zaprezentowała „seulską deklarację”, wyznaczającą cele współpracy w dziedzinie edukacji między Europa i Azją na przyszłą dekadę. W sferze edukacji Seul postuluje promocję mobilności i kontaktów międzyludzkich, w tym wymianę studencką w ramach różnych programów edukacyjnych (ASME-DUO Fellowship, Erasmus+, programy Fundacji Azja-Europa). W ramach dialogu ASEM odbyły się także dwustronne spotkania ministrów. Słowacka minister edukacji, nauki, badań naukowych i sportu Martina Lubyová dyskutowała z ministrem Kim Sang-konem na temat zwiększenia dwustronnej wymiany studenckiej i naukowej, która miałaby być współfinansowana przez oba państwa. Podpisane przez obie strony memorandum ma przyspieszyć ten proces i pomóc w realizacji omówionych w „deklaracji seulskiej” postulatów. Minister Kim wyszedł także z ciekawą propozycją wprowadzenia na Słowacji do programu nauczania języka koreańskiego jako języka obcego.

Udział Korei Południowej w spotkaniach ministrów dowodzi, że Seulowi zależy na zwiększeniu współpracy w Europą, w tym z Europą Środkowo-Wschodnią na wielu płaszczyznach. Współpraca w dziedzinach kultury i edukacji prężnie się rozwija, czego dowodem są różne wydarzenia kulturalno-edukacyjne organizowane co miesiąc w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierunek współpracy gospodarczej w dużej mierze wyznacza obecnie Unia Europejska, ale wdrożenie „inicjatywy Eurazjatyckiej” pozwoliłoby na łatwiejsze połączenie poszczególnych państw Europy Wschodniej z Półwyspem Koreańskim. Na przeszkodzie stoi jednak problem północnokoreańskich zbrojeń. Próby skłonienia Pjongjangu do negocjacji pozostają ważnym elementem relacji europejsko-południowokoreańskich, szczególnie państw znajdujących się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.