201711.21
2

OSA w Budapeszcie

20 listopada prof. Mierzejewski uczestniczył w kolejnej edycji konferencji 16+1 Think-tank Forum w Budapeszcie. W czasie jednodniowego spotkania omówiono wyzwania oraz kolejne możliwe kroki w działaniach w ramach współpracy Chin z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Należy zauważyć, że po 5 latach strona chińska proponuje swego rodzaju podziału pracy: Bałkany mają współpracować w ramach projektów infrastrukturalnych i sektora energetycznego, Grupa Wyszehradzka w ramach inwestycji finansowych, państwa bałtyckie zaś w kwestiach logistycznych. Wskazano również na istotną rolę władz lokalnych w działaniach w ramach „Pasa i Szlaku” – chińskiej inicjatywy anonsowanej od 2013 r. Konferencję zorganizował węgierski Instytut Spraw Międzynarodowych i Handlu oraz Instytut Europejski Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.