201711.16
4

Grant NCN

Decyzją Narodowego Centrum Nauki w Ośrodku Spraw Azjatyckich będzie realizowany grant badawczy „Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej”. Przez kolejne trzy lata przeprowadzone zostaną badania w zakresie podziału ról w odniesieniu do działań zewnętrznych przez chińskie prowincje, struktury zależności między władzami lokalnymi a centralnymi oraz cztery studia przypadków: prowincji Guangdong, Heilongjiang, Sichuan oraz regionu autonomicznego Xinjiang. W panelu HS5 zgłoszono 71 wniosków, w II etapie znalazło się 19 ostatecznie zaś 14 wnioskom przyznano finansowanie. Projekt Ośrodka Spraw Azjatyckich został sklasyfikowany jako trzeci pod względem wartości merytorycznej.

Więcej na stronie https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13