201710.21
6

B. Kowalski na konferencji w Czechach

dr Bartosz Kowalski reprezentował Ośrodek Spraw Azjatyckich na konferencji Commemorating October 1917: Re-thinking Marxism and the Russian Revolution in East and Southeast Asia, zorganizowanej przez Department of Asian Studies, Palacký University w Ołomuńcu. W trzech panelach omawiano kolejno: polityczno-ideologiczne skutki Rewolucji Październikowej dla wybranych części kontynenty azjatyckiego w Azji w perspektywie historycznej, implikacje dla współczesności, oraz dla języka propagandy i budowy kultu jednostki. W konferencji wzięli udział badacze m.in. z King’s College London, University of Hamburg oraz Rosyjskiej Akademii Nauk Społecznych.