201704.26
6

Warsztaty w Madrycie

Bartosz Kowalski i Michał Zaręba wzięli udział w The 14th EAST ASIA NET RESEARCH WORKSHOP w Madrycie. Dr Kowalski przedstawił referat pt. In search of equal standing. The European past and present in Guomindang’s ideological debates during the Nanjing decade, natomiast tematem wystąpienia dr. Zaręby była Cooperation over the water resources in Europe. Lesson for the Mekong River Basin states?. W konferencji wzięli udział badacze z czołowych europejskich jednostek naukowych z Leeds, Sheffield, Lund, Wiednia, Duisburga, Lyonu, Coimbry, Madrytu oraz Barcelony. Gospodarzem przyszłorocznych warsztatów będzie Uniwersytet Łódzki.